Модел вредновања државне матуре 

Предлог модела вредновања државне матуре за упис студената од школске 2024/25. године

Назив студијског програма Интернет
техологије
Комуникационе
технологије
Поштанско-Логистички
системи
1. Просечан успех четворогодишњег
средњег образовања
40% 40% 40%
2. Успех на матурском испиту из
Српског/Матерњег језика и
књижевности
10% 10% 10%
3. Успех на матурском испиту из
Математике
20% 20% 20%
4. Успех на матурском испиту из
предмета који/е је факултет
одредио са Листе општеобразовних
предмета
(за гимназије и стручне/уметничке
образовне профиле који немају
директну проходност)
/ / /
4а. Навести који се општеобразовни
предмети са Листе вреднују
/ / /
5. Успех из теоријског дела
стручног/уметничког матурског
испита
(за стручне/уметничке образовне
профиле који имају директну
проходност)
30% 30% 30%
5а. Навести прецизно који стручни
и уметнички образовни профили
имају директну проходност за
одређени студијски програм
Сви Сви Сви
6. Успех на додатним испитима за
проверу знања, склоности и
способности
/ / /
6а. Навести врсту испита / / /
7. Успех на такмичењима које
вреднује факултет
/ / Директан упис за
кандидате који су
остварили прва
три места на
регионалном
такмичењу -
ученика гимназија
и средњих
стручних школа