Упис 2021. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Интернет технологије - ИТ

130

Математика

Комуникационе технологије - КТ

130

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС

65

Општа информисаност и информатичка писменост

Банкарство и пословна информатика - БПИ

65

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

390

 

 

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Академије техничко-уметничких студија Београд, у школској 2021/22. години уписује на основне струковне студије укупно 390 студената – 110 на буџетско финансирање и 280 са статусом самофинансирајућих студената, на четири студијска програма.

По објављивању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. години од стране надлежног министарства све информације од значаја и важни датуми ће благовремено бити објављени на сајту Школе.

Као новина, од ове године, поред стандардног теста из математике, уводи се и тест опште информисаности и информатичке писмености. У зависности од студијског програма који бисте желели да упишете, полажете један од њих.

Уколико желите, можете полагати оба теста и тако стећи могућност да конкуришете на било који студијски програм. Детаљне информације о градиву потребном за припрему пријемног испита на свим студијским програмима можете наћи у нашем Информатору за пријемни испит за основне студије.