Упис 2021. 

Објављен је Календар уписа на основне студије за школску 2021/22. годину, на https://upis.ict.edu.rs/strana/upis-202122

 

 

 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

 

 УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

 ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 БУЏЕТ

 САМОФИНАНСИРАЊЕ

 

Интернет технологије - ИТ

 

60

70

Математика

 

Комуникационе технологије - КТ

 

30

100

Математика

 

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

 

10

55

Општа информисаност и информатичка писменост

 

Банкарство и пословна информатика - БПИ

 

10

55

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

 

Укупно

 

110

280

 

 

* Студијски програм Поштанско-логистички системи у школској 2021/2022. години на класични модел студија уписује 35 студената и на дуални модел студија 30 студената