Упис 2023/24. 

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Електронско пријављивање (обавезно)

21.06. од 00:00h – 28.06.2023. до 17:00h

 

 

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)

27.06. - 29.06.2023.  09h - 17h

Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи

30.06.2023. до 12:00h

Распоред полагања по учионицама

30.06.2023. до 18:00h

Полагање пријемног испита

03.07.2023. у 10:00h Математика

03.07.2023. у 13:00h Тест опште информисаности и информатичке писмености

04.07.2023. у 10:00h Математика

Решења задатака са пријемног испита

03.07.2023. у 16:00h

04.07.2023. у 16:00h

Прелиминарна ранг-листа кандидата

05.07.2023. до 10:00h

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама*

06.07.2023. 10:00h - 12:00h

Објављивање одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима

06.07.2023. 12:00h - 13:00h

Приговори председнику Академије у писаној форми

07.07.2023. 13:00h - 14:00h

Саопштавање решења приговора од стране председника Академије

07.07.2023. до 16:00h

Коначна ранг-листа кандидата

07.07.2023. до 16:00h

Упис према објављеном времену прозивке и плану уписа

10.07. - 12.07.2023. 10:00h - 17:00h

Пријем и упис кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи

13.07.2023. 11:00h - 17:00h

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Академије техничко-уметничких студија Београд, у школској 2023/24. години уписује на основне струковне студије укупно 325 студента – 110 на буџетско финансирање и 215 са статусом самофинансирајућих студената, на три студијска програма:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Интернет технологије - ИТ

130

Математика

Комуникационе технологије - КТ

130

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

65

Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

325

 

 

* Студијски програм Поштанско-логистички системи у школској 2023/2024. години на класични модел студија уписује 35 студената и на дуални модел студија 30 студената.