Правила пријемног испита - тест опште информисаности и информатичке писмености 

Правила о полагању пријемног испита – тест опште информисаности и информатичке писмености
Пријемни испит се полаже писмено и траје 2 сата.
На пријемни испит обавезно понети:

  • потврду о пријави (добија се приликом пријављивања - предаје докумената)
  • личну карту
  • 2 ПЛАВЕ хемијске оловке

Пре почетка испита дежурни наставник проверава идентитет сваког кандидата. Зато је веома важно да не заборавите личну карту!
Употреба мобилних телефона је настроже забрањена. Кандидати су дужни да своје мобилне телефоне предају дежурном наставнику пре почетка испита.
Забрањено је коришћење додатних помагала (џепних рачунара, таблица и слично).
На испит се не сме уносити храна и сокови. Уколико кандидат има здравствене проблеме који захтевају коришћење лекова или хране за време испита, то се мора унапред, уз лекарски налаз, најавити управи Одсека Високе ИЦТ школе.
Кандидат на почетку испита треба пажљиво да саслужа дежурног наставника како би правилно употребио сав материјал који добије: ТЕСТ, идентификациони лист и две ковертемалу и велику.

  • ТЕСТ - формулар са текстом задатака и понуђеним одговорима – шифра теста означена је у горњем десном углу. Тест је основ за прегледање и предвиђен је искључиво за заокруживање одговора. Није дозвољено било какво потписивање, дописивање, прецртавање или шарање по тесту. Непоштовање ових правила аутоматски дисквалификује кандидата.
  • Идентификациони лист – попуњава се на почетку испита према штампаном тексту: број пријаве, име, име родитеља, презиме и шифра теста. Попуњен идентификациони лист ставља се у мали коверат који се потом затвара.
  • Велики коверат – у присуству дежурног наставника у велики коверат се убацују већ затворени мали коверат и решен ТЕСТ. Коверат се потом затвара, а дежурни наставник потписује Потврду о пријави кандидата као доказ да је кандидат присуствовао пријемном испиту и у складу са правилима предао свој тест.

Израда задатака и бодовање
Тест је сачињен од 30 питања која носе максимално 60 поена.
На основу понуђених решења врши се заокруживање САМО једног одговора за свако од 30 питања на формулару теста.
Приликом заокруживања одговора обратити пажњу на следеће:

  • тачан одговор носи 2 (два) позитивна поена
  • нетачан одговор носи 0 (нула) поена

Заокружује се само један од понуђених одговора у сваком задатку. Уколико се заокружи више одговора или се не заокружи ни један од понуђених одговора, добија се 0 (нула) поена. Једном заокружен одговор се не сме брисати нити преправљати. И у том случају се добија нула поена. На тесту нема негативних поена.
У току пријемног испита није дозвољен разговор између кандидата и разговор кандидата са дежурним наставником.
Аутори теста обилазе све сале у којима се испит полаже када кандидати могу поставити евентуална питања у вези задатака из теста.
Процедура на крају испита
Пријемни испит може се напустити најраније 45 минута од почетка испита. Такође, испит се не може напустити ни 15 минута пре краја испита. Кандидати су дужни да подизањем руке покажу да су завршили испит и сачекају да дежурни наставник изврши проверу и паковање материјала према описаној процедури (мали коверат и тест кандидата се пакују у велики коверат) и затвори га у присуству кандидата.
По напуштању испита кандидати се не могу враћати у салу.
 
СВИМ КАНДИДАТИМА ЖЕЛИМО УСПЕХ НА ИСПИТУ!