Правила пријемног испита - тест опште информисаности и информатичке писмености 

Правила о полагању пријемног испита – тест опште информисаности и информатичке писмености

Пријемни испит се полаже писмено и траје 2 сата.
На пријемни испит обавезно понети:

  • личну карту или пасош
  • 2 ПЛАВЕ хемијске оловке

Оригинале сведочанстава свих разреда и диплому кандидати су у обавези да донесу на увид приликом полагања пријемног испита. 

 

Израда задатака и бодовање

Тест је сачињен од 30 питања која носе максимално 60 поена.
На основу понуђених решења врши се заокруживање САМО једног одговора за свако од 30 питања на формулару теста.
Приликом заокруживања одговора обратити пажњу на следеће:

  • тачан одговор носи 2 (два) позитивна поена
  • нетачан одговор носи 0 (нула) поена

 
СВИМ КАНДИДАТИМА ЖЕЛИМО УСПЕХ НА ИСПИТУ!