Правила пријемног испита из математике 

Правила о полагању пријемног испита – математика
Пријемни испит се полаже писмено и траје 2 сата.
На пријемни испит обавезно понети:

  • личну карту
  • 2 ПЛАВЕ хемијске оловке
  • регистрациони лист добијен приликом предаје докумената

На испиту није дозвољено коришћење калкулатора.

 

Израда задатака и бодовање
Тест је сачињен од 15 задатака који носе максимално 60 поена.
Задаци се решавају искључиво на чистом папиру који се добије од дежурног наставника. На основу добијених решења врши се заокруживање САМО једног од понуђених одговора за сваки од задатака на формулару теста. У сваком задатку један од понуђених одговора је одговор „не знам”.
Приликом заокруживања одговора обратити пажњу на следеће:

  • тачан одговор носи 4 поена
  • нетачан одговор носи -1 поена (један негативан поен)
  • одговор „не знам” носи 0 поена (не доноси никакве поене, ни позитивне ни негативне)

СВИМ КАНДИДАТИМА ЖЕЛИМО УСПЕХ НА ИСПИТУ!