Правила пријемног испита из математике 

Правила о полагању пријемног испита – математика
Пријемни испит се полаже писмено и траје 2 сата.
На пријемни испит обавезно понети:

  • потврду о пријави (добија се приликом пријављивања - предаје докумената)
  • личну карту
  • 2 ПЛАВЕ хемијске оловке

Пре почетка испита дежурни наставник проверава идентитет сваког кандидата. Зато је веома важно да не заборавите личну карту!
Употреба мобилних телефона је настроже забрањена. Кандидати су дужни да своје мобилне телефоне предају дежурном наставнику пре почетка испита.
Забрањено је коришћење додатних помагала (џепних рачунара, таблица и слично).
На испит се не сме уносити храна и сокови. Уколико кандидат има здравствене проблеме који захтевају коришћење лекова или хране за време испита, то се мора унапред, уз лекарски налаз, најавити управи Одсека Високе ИЦТ школе.
Кандидат на почетку испита треба пажљиво да саслужа дежурног, како би правилно употребио сав материјал који добије: ТЕСТ, идентификациони лист, папир за рад задатака и три коверетемалу, средњу и велику.

  • ТЕСТ - формулар са текстом задатака и понуђеним одговорима – шифра теста означена је у горњем десном углу. Тест је основ за прегледање и предвиђен је искључиво за заокруживање одговора. Није дозвољено било какво потписивање, дописивање, прецртавање или шарање по тесту. Непоштовање ових правила аутоматски дисквалификује кандидата.
  • Идентификациони лист – попуњава се на почетку испита према штампаном тексту: број пријаве, име, име родитеља, презиме и шифра теста. Попуњен идентификациони лист ставља се у мали коверат који се потом затвара.
  • Средњи коверат – у овај коверат се на крају испита, у присуству дежурног наставника, пакују папири на којима су рађени задаци и потом се коверат затвара. Ови папири се не прегледају.
  • Велики коверет – у присуству дежурног наставника у велики коверат се убацују већ затворени мали и средњи коверат и решен ТЕСТ. Коверат се потом затвара, а дежурни наставник потписује Потврду о пријави кандидата као доказ да је кандидат присуствовао пријемном испиту и у складу са правилима предао свој тест.

Израда задатака и бодовање
Тест је сачињен од задатака који носе максимално 60 поена.
Задаци се решавају искључиво на чистом папиру који се добије од дежурног наставника. На основу добијених решења врши се заокруживање САМО једног од понуђених одговора за сваки од задатака на формулару теста. У сваком задатку један од понуђених одговора је одговор не знам”.
Приликом заокруживања одговора обратити пажњу на следеће:

  • тачан одговор носи 6 поена
  • нетачан одговор носи -2 поена (два негативна поена)
  • одговор не знам” носи 0 поена (не доноси никакве поене, ни позитивне ни негативне)

Заокружује се само један од понуђених одговора у сваком задатку. Уколико се заокружи више одговора или се не заокружи ни један од понуђених одговора, добијају се негативни поени (-2).
Једном заокружен одговор се не сме брисати нити преправљати. И у том случају се добијају негативни поени (-2).
У току пријемног испита није дозвољен разговор између кандидата и разговор кандидата са дежурним наставником.
Наставник математике обилази све сале у којима се испит полаже када кандидати могу поставити евентуална питања у везу задатака из теста.
Процедура на крају испита
Пријемни испит може се напустити најраније 45 минута од почетка испита. Такође, испит се не може напустити ни 15 минута пре краја испита. Кандидати су дужни да подизањем руке покажу да су завршили испит и сачекају да дежурни наставник изврши проверу и паковање материјала према описаној процедури (папир са израдом задатака у средњи коверат, затим мали и средњи коверат и тест кандидата у велики коверат) и затвори га у присуству кандидата.
По напуштању испита кандидати се не могу враћати у салу.

СВИМ КАНДИДАТИМА ЖЕЛИМО УСПЕХ НА ИСПИТУ!