Пријемни испит из математике - тестови 

Примери теста из математике за пријемни испит:
тест - други уписни рок, септембар, 2022.
тест2 - први уписни рок, јун, 2022.
тест1 - први уписни рок, јун, 2022.
тест - пробни пријемни испит из математике, 2022
тест - други уписни рок, септембар, 2021.
тест2 - први уписни рок, јун, 2021.
тест1 - први уписни рок, јун, 2021.