Курсеви за ученике средњих школа 

Висока ICT школа организује стручне курсеве за ученике средњих техничких школа.

У складу са десетогодишњом традицијом, Висока ICT школа организује практичну наставу кроз различите курсеве за ђаке средњих техничких школа. Ученици имају прилику да, између осталог, похађају стручне курсеве из области оперативних система, web дизајна и рачунарских мрежа. Стручан и посвећен наставни кадар Високе ICT школе са својим вишегодишњим искуством несебично пружа ученицима практична знања и даје им могућност да раде у савременим и добро опремљеним лабораторијама. Ове године актуелни су следећи курсеви:

· Администрирање система Linux,

· Администрација сервера под Linux-oм

· Web дизајн

· Напредне технике дигиталне обраде фотографија

· Мултимедија и дизајн

· 4G и LTE

· Оптика

· Мрежни уређаји

· Рачунарске мреже - LAN протоколи

· Пример развоја графичког корисничког интерфејса (GUI) у Python-у

· Базе података

· SAP продаја

· SAP складишта

· Достава и испорука

Кроз реализацију различитих курсева имамо могућност да будућим студентима покажемо све своје капацитете, и кадровске и технолошке.

На крају курса ученици попуњавају кратак упитник о курсу који су похађали како бисмо имали повратну информацију о различитим аспектима одржавања оваквог вида наставе.

Линк за упитник

Линк за презентацију