Упис 2023/24 

МОГУЋНОСТ СТУДИРАЊА НА БУЏЕТУ

Упис 2023/24.

16.09.2023

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената у прву годину основних студија у трећем (септембарском) уписном року за школску 2023/2024. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ У ТРЕЋЕМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)

20.09. - 21.09.2023.  11h - 16h

Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи

21.09.2023. у 18:00h

Распоред полагања по учионицама

21.09.2023. у 18:00h

Полагање пријемног испита

Решење теста - Математика

22.09.2023. у 10:00h Математика

22.09.2023. у 10:00h Тест опште информисаности и информатичке писмености

Објављивање Привремене ранг листе на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама

23.09.2023. у 14:00h

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама*

25.09.2023. 09:00h - 11:00h

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

25.09.2023. 11:00h - 12:00h

Подношење жалби председнику Академије против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

26.09.2023. 12:00h - 13:00h

Коначна ранг-листа кандидата

26.09.2023. у 14:00h

Упис према објављеном времену прозивке и плану уписа

27.09.2023. 11:00h - 16:00h

Пријем и упис кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи

28.09.2023. 11:00h - 16:00h

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину основних студија у првом уписном року за школску 2023/2024. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ У ДРУГОМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)

04.09. - 05.09.2023.  09h - 17h

Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи

06.09.2023. до 12:00h

Распоред полагања по учионицама

06.09.2023. до 12:00h

Полагање пријемног испита

Решење теста - Математика

Решење теста - ОИИИП

07.09.2023. у 10:00h Математика

07.09.2023. у 13:00h Тест опште информисаности и информатичке писмености

Привремена ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама

08.09.2023. у 14:00h

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама*

11.09.2023. 09:00h - 11:00h

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

11.09.2023. 11:00h - 12:00h

Подношење жалби председнику Академије против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

12.09.2023. 12:00h - 13:00h

Коначна ранг-листа кандидата

12.09.2023. у 14:00h

Упис према објављеном времену прозивке и плану уписа

13.09. - 14.09.2023. 11:00h - 17:00h

Пријем и упис кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи

15.09.2023. 11:00h - 17:00h

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину основних студија у првом уписном року за школску 2023/2024. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ (обавезно)
Важне информације

21.06. од 00:00h – 29.06.2023. до 17:00h

 

 

Обавезно подношење пријава на Конкурс
у просторијама Високе ICT школе
Важне информације

27.06. - 29.06.2023.  09h - 17h

Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи

30.06.2023. до 12:00h

Распоред полагања по учионицама:
Математика - 03.07. у 10:00 часова
Општа информисаност и информатичка писменост - 03.07. у 13:00 часова
Математика - 04.07. у 10:00 часова

30.06.2023. до 18:00h

Полагање пријемног испита

03.07.2023. у 10:00h Математика

03.07.2023. у 13:00h Тест опште информисаности и информатичке писмености

04.07.2023. у 10:00h Математика

Решења задатака са пријемног испита

03.07.2023. у 16:00h

04.07.2023. у 16:00h

Прелиминарна ранг-листа кандидата

05.07.2023. до 10:00h

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама*

06.07.2023. 10:00h - 12:00h

Објављивање одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима

06.07.2023. 12:00h - 13:00h

Приговори председнику Академије у писаној форми

07.07.2023. 13:00h - 14:00h

Саопштавање решења приговора од стране председника Академије

07.07.2023. до 16:00h

Коначна ранг-листа кандидата

ЛИСТА ЗА ПРОЗИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС СА ТЕРМИНИМА ПРОЗИВАЊА

07.07.2023. до 16:00h

Упис према објављеном времену прозивке и плану уписа

10.07. - 12.07.2023. 10:00h - 17:00h

Пријем и упис кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи

13.07.2023. 11:00h - 17:00h

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Академије техничко-уметничких студија Београд, у школској 2023/24. години уписује на основне струковне студије укупно 325 студента – 110 на буџетско финансирање и 215 са статусом самофинансирајућих студената, на три студијска програма:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Интернет технологије - ИТ 60 70 130 Математика
Комуникационе технологије - КТ 30 100 130 Математика
Поштанско-логистички системи - ПЛС* 20 45 65 Општа информисаност и информатичка писменост
Укупно 110 215 325  

* Студијски програм Поштанско-логистички системи у школској 2023/2024. години на класични модел студија уписује 35 студената и на дуални модел студија 30 студената.

 

ОДСЕК ВИСОКА ICT ШКОЛА - ВИШЕ ОД СТУДИЈА