Поступак уписа за школску 2024/25. годину 

Поступак уписа кандидата на студијске програме

 

 • Упис траје три дана. Сва три дана врши се прозивање кандидата по опадајућем броју поена на листи за прозивање;
 • Термини прозивања објављују се на коначној ранг-листи;
 • Потребно је да кандидати који желе да се упишу, буду присутни у свом термину за прозивање;
 • Прозвани кандидати бирају студијски програм све док има слободних места за студијске програме за које су се пријавили и полагали одговарајући пријемни испит. Листа се аутоматски помера док се не попуне сва места.
 • Кандидати који пропусте свој термин могу бити прозвани накнадно, у тренутку када се пријаве, с тим да се могу уписати само на преостала слободна места у том тренутку;
 • После извршеног прозивања кандидати се уписују, па је потребно да на прозивање дођу са свим потребним документима. Самофинансирајући студенти уплату прве рате школарине  могу да изврше у школи на издвојеном шалтеру поште.
 • Након прозивања кандидати ће пре уписа имати довољно времена за уплату школарине и попуњавање индекса;
 • Сви кандидати могу рачунати на организовану помоћ Одсека у току уписа, како у информативном, тако и у техничком погледу (попуњавање образаца, попуњавање индекса, сналажење у школи и сл.).
   
 • НАПОМЕНА:
 • За студијске програме Интернет технологије и Мрежне и рачунарске технологије услов за упис се може стећи искључиво полагањем теста из математике.
 • За студијски програм Поштански саобраћај и логистика услов за упис се стиче полагањем теста опште информисаности и информатичке писмености.