Распоред полагања по учионицама 

Сви кандидати ће полагати пријемни испит у учионици 12.