Upis 2013/14.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u prvu godinu osnovnih studija upisuje 110 studenata na finansiranje iz budžeta i 180 studenata koji sami plaćaju školarinu, na sledećim studijskim programima:

 

 

Upis 2013/14

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Internet tehnologije

50 80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30 50

80

Telekomunikacije

30 50

80

 

Svi važni termini tokom procesa upisa, utvrđeni su Kalendarom upisa

 

Kalendar upisa 2013/14 - osnovne studije
Prijem dokumenata 26, 27. i 28. juna od 09:00 до 14:00
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 28. juna do 20:00
Polaganje prijemnog ispita 1. i 2. jula u 10:00
Preliminarna rang lista 3. jula u 10:00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi do 4. jula u 10:00
Saopštavanje rešenja prigovora 4. jula u 12:00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi do 5. jula u 12:00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 5. jula u 16:00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 5. jula u 17:00
Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa 8. i 9. jula od 9:00 do 15:00