Uslovi upisa

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2016/17. godini - u pripremi (datumi će blagovremeno biti objavljeni na sajtu Škole).Česta pitanja kandidata zainteresovanih za upis 2016/17. godine odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj prijavljenih kandidata po studijskim programima i broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.


Statistički podaci sa upisa 2015/16

Studijski program

Broj prijavljenih kandidata

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

317 83.88 62.58

Poštanske i bankarske tehnologije

67 69.30 41.68

Telekomunikacije

69 77.32 50.44

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu.

 

Uslovi upisa na osnovne strukovne studije

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija, na svim studijskim programima imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

 

NAČIN IZBORA KANDIDATA

Svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis polažu prijemni ispit iz matematike. Prijemni ispit se polaže u obliku testa.

Prijemni ispit se vrednuje od 0 - 60 bodova.

Opšti uspeh u prethodnom obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda srednje škole množi sa dva (maksimum 40 bodova).

Kandidat može biti upisan na budžetsko finansiranje, ako ima najmanje 51 bod na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

Kandidat može biti upisan na samofinansiranje, ako ima najmanje 30 bodova na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

Upis se vrši po redosledu sa rang liste, transparentnom prozivkom, pri kojoj se kandidati opredeljuju za studijski program u zavisnosti od broja preostalih raspoliživih mesta. Kada se popune budžetska mesta na pojedinim studijskim programima, prozivka se nastavlja za preostala mesta na samofinansiranju.