Upis 2019/20.

5.09.2019.

 

Nakon prijemnog ispita u drugom upisnom roku svi prijavljeni kandidati su stekli uslov za upis na željeni studijski program. Upis će biti realizovan u studentskoj službi škole 12. septembra od 10:00 do 14:00 časova. Spisak dokumenata potrebnih za upis možete naći na https://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/dokumenta_za_upis

 

VAŽNA NAPOMENA:

U vreme upisa u drugom upisnom roku u prostorijama Škole neće biti organizovan rad izdvojenog šaltera Pošte, tako da svi kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu prve rate školarine u iznosu od 22.500,00 dinara treba da izvrše prema sledećim podacima:

broj računa: 840-2026666-90

poziv na broj: 11-1-000-00

Primalac: Visoka ICT škola, Beograd

i, prilikom upisa, prilože Dokaz o uplati.

 

29.07.2019.

 

Nakon upisa kandidata u prvom upisnom roku osnovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije preostala su sledeća slobodna mesta:

 

Studijski programi (slobodna mesta)

Internet tehnologije

Komunikacione tehnologije

Poštansko-logistički sistemi

Bankarstvo i poslovna informatika

Budžet

Samofinans.

Budžet

Samofinans.

Budžet

Samofinans.

Budžet

Samofinans.

0

0

0

52

0

51

0

51

 

Preostala mesta će se popunjavati u septembru, u drugom upisnom roku.

VAŽNA NAPOMENA: 

U vreme upisa u drugom upisnom roku u prostorijama Škole neće biti organizovan rad izdvojenog šaltera Pošte, tako da svi kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu prve rate školarine u iznosu od 22.500,00 dinara treba da izvrše prema sledećim podacima:

broj računa: 840-2026666-90

poziv na broj: 11-1-000-00

Primalac: Visoka ICT škola, Beograd

i, prilikom upisa, prilože Dokaz o uplati.

Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju u septembarskom (II konkursnom roku) biće OMOGUĆEN upis na osnovne strukovne studije.

 

Kalendar upisa za školsku 2019/20. godinu – drugi upisni rok

Prijem dokumenata

2. septembra od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

3. septembra do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

5. septembra u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

6. septembra u 10:00

Preliminarna rang lista kandidata

6. septembra u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 6. septembra u 14:00

Saopštavanje rešenja prigovora

9. septembra u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 11. septembra u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

11. septembra u 12:00

Konačna rang lista

11. septembra u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

11. septembra u 16:00

Upis prema planu upisa

12. septembra od 10:00 do 14:00

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj službi Škole (mejl: studentska.sluzba@ict.edu.rs , tel: 3290-828)

 

05.07.2019.

 

Škola će u periodu od 8.7. do 12.7. u periodu 09:00-13:00 časova  omogućiti upis svim kandidatima koji to žele, na preostala samofinansirajuća mesta, pod uslovom da su polagali prijemni ispit na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Uslov za upis u Visoku ICT školu je da kandidat ima više od 30 poena u ukupnom zbiru poena iz srednje škole i poena sa prijemnog ispita.

Broj preostalih samofinansirajućih mesta po studijskim programima:

Komunikacione tehnologije - 54

Poštansko-logistički sistemi - 43

Bankarstvo i poslovna informatika - 43

Kandidati treba da podnesu molbu direktoru Škole (naknadu za molbu u iznosu od 1400,00 din uplatiti na Broj računa: 840-2026666-90, Svrha uplate: Troškovi molbe, Primalac:Visoka ICT škola, Zdravka Čelara 16, Beograd, Poziv na broj: 19-0-000-00), kao i da dostave dokumenta za upis, i dokaz o ostvarenom broju bodova na prijemnom ispitu u okviru druge visokoškolske ustanove.

Za sve dodatne informacije obratite se Studentskoj službi Škole (mejl: studentska.sluzba@ict.edu.rs , tel: 3290-828)

 

 

30.05.2019.

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2019/20. godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 390 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 280 sa statusom samofinansirajućih studenata, na četiri studijska programa:

 

Upis 2019/20.

Studijski program

Broj studenta

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

50

80

130

Komunikacione tehnologije

30

100

130

Poštansko-logistički sistemi

15

50

65

Bankarstvo i poslovna informatika

15

50

65

Ukupno

110

280

390

 

Odlukom Vlade, u Školu se mogu upisati na finansiranje iz budžeta:

1 student sa invaliditetom,
1 pripadnik romske nacionalnosti, 1 državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2018/2019. godini srednju školu završio u inostranstvu.

 

Kalendar upisa za školsku 2019/20. godinu

Prijem dokumenata

19, 20. и 21. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

21. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

27. juna i 28. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

28. juna u 13:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

1. jula od 8:00 do 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Preliminarna rang lista kandidata posle prigovora

1. jula u 15:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 16:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

3. jula u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

3. jula u 16:00

Slobodna mesta posle prvog dana upisa

4. jula u 19:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00

 

 

20.04.2019.

Dan otvorenih vrata

Drugi Dan otvorenih vrata održan je u subotu 20.04.2019. godine u 11 časova. Svi zainteresovani kandidati imali su priliku da se bliže upoznaju sa studijskim programima koje naša Škola realizuje, sa načinom rada i organizacijom. Tom prilikom je organizovan i obilazak prostorija, učionica i laboratorija, kao i mogućnost da se, u razgovoru sa profesorima različitih studijskih programa, dobiju detaljnije informacije i odgovori na sva pitanja.

Dobrodošli u Visoku ICT školu!

23.03.2019.

Dan otvorenih vrata

Prvi Dan otvorenih vrata održan je u subotu 23.03.2019. godine u 11 časova. Svi zainteresovani kandidati su imali priliku da se bliže upoznaju sa studijskim programima koje naša Škola realizuje, sa načinom rada i organizacijom. Tom prilikom je organizovan i obilazak prostorija, učionica i laboratorija, kao i mogućnost da se, u razgovoru sa profesorima različitih studijskih programa, dobiju detaljnije informacije i odgovori na sva pitanja.

Dobrodošli u Visoku ICT školu!