Upis 2017/18.

Kalendar upisa za školsku 2017/18. godinu

Prijem dokumenata

21, 22. и 23. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

23. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita i raspored polaganja po salama

28. juna i 29. juna u 10:00

Objavljivanje preliminarne rang liste

30. juna u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 1. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 16:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2017/18.godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 325 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 215 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa:

Upis 2017/18.

Studijski program

Broj studenta

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

44

86

130

Poštansko-logistički sistemi

22

43

65

Komunikacione tehnologije

44

86

130

 

Odlukom Vlade, u Školu se mogu upisati na finansiranje iz budžeta:

3 studenta sa invaliditetom
3 pripadnika romske nacionalnosti
3 pripadnika državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini srednju školu završili u inostranstvu.