Upis 2018/19.

12.06.2018.

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 7) i člana 16. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 99/14, 45/14, 68/15) i člana 10. Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici održanoj 08.12.2017. godine, donela je odluku o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije na kojoj se studije realizuju kroz sedam akreditovanih studijskih programa na osnovnim, specijalističkim i master studijama.

U okviru osnovnih strukovnih studija akreditovano je četiri studijska programa:

Internet tehnologije (četiri modula: Administriranje računarskih mreža, Web programiranje, Medicinska informatika i Informacione tehnologije)

Komunikacione tehnologije (dva modula: Inženjerski menadžment i Sistemsko inženjerstvo)

Poštansko-logistički sistemi

Bankarstvo i poslovna informatika


Raspodela budžetskih mesta za upis na prvu godinu osnovnih studija u predstojećem upisnom roku – junski rok 2018. godine

Studijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

37

93

130

Komunikacione tehnologije

37

93

130

Poštansko-logistički sistemi

18

47

65

Bankarstvo i poslovna informatika

18

47

65

Ukupno

110

280

390Kalendar upisa za školsku 2018/19. godinu

Prijem dokumenata

20, 21. и 22. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

22. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

28. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 10:00

Preliminarna rang lista kandidata

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijske programe Internet tehnologije i Komunikacione tehnologije

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Poštansko-logistički sistemi

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Bankarstvo i poslovna informatika

30. juna u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 1. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 16:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

3. jula u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

3. jula u 16:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00

 

27.03.2018.

Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata biće održan u subotu 28.04.2018. godine u 11 časova. Svi zainteresovani kandidati će imati priliku da se bliže upoznaju sa studijskim programima koje naša Škola realizuje, sa načinom rada i organizacijom. Tom prilikom biće organizovan i obilazak prostorija, učionica i laboratorija, kao i mogućnost da se, u razgovoru sa profesorima različitih studijskih programa, dobiju detaljnije informacije i odgovori na sva pitanja.

Dobrodošli u Visoku ICT školu!

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/19. godini - u pripremi (datumi će blagovremeno biti objavljeni na sajtu Škole)

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije odlukom br. 612-00-295/2012-04 od 27.aprila 2012. godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.

Za naredni akreditacioni period od sedam godina, Škola je predala kompletnu dokumentaciju i dobila Rešenja o akreditaciji za četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija, dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija i jedan studijski program master strukovnih studija.

Na osnovu analize dosadašnjih ishoda i očekivanih kvalifikacija i donetih zaključaka, za period koji obuhvata predstojeća akreditacija, učinjene su izvesne izmene u postojećim studijskim programima i uvedeni su novi studijski programi.

U školskoj 2018/19. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije vrši upis studenata na sledeće studijske programe osnovnih studija:

Česta pitanja kandidata koji su zainteresovani za upis 2018/19. godine odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2017/18. godini je upisivala na osnovne strukovne studije ukupno 325 studenata – 110 na budžetsko finansiranje i 215 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa. U tom periodu se prijavilo 528 kandidata od kojih je 485 steklo uslov za rangiranje.


Statistički podaci sa upisa 2017/18

Studijski program

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

92.38 77.30

Poštansko-logistički sistemi

70.30 31.28

Komunikacione tehnologije

80.68 55.68

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuju se konkursom za svaku školsku godinu.

 

.