Upis 2014/15.

 

Kalendar upisa 2014/15 - osnovne studije
Prijem dokumenata 25, 26. i 27. juna od 09.00 do 14.00
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 27. juna do 20.00
Polaganje prijemnog ispita 30. juna i 1. jula u 10.00
Objavljivanje preliminarne rang liste 2. jula u 10.00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi do 3. jula u 10.00
Saopštavanje rešenja prigovora 3. jula u 12.00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi do 4. jula u 12.00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 4. jula u 16.00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 4. jula u 17.00
Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa 7. i 8. jula od 9.00 do 15.00

 

 

PODACI SA UPISA 2013/14.

 

Školske 2013/14. godine Visoka ICT škola raspisala je Konkurs za sledeći broj mesta, po studijskim programima:

 

 

Upis 2013/14

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Internet tehnologije

50 80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30 50

80

Telekomunikacije

30 50

80

 

Česta pitanja kandidata zainteresovanih za upis 2014/15. odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj prijavljenih kandidata po studijskim programima i broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.

 

Statistički podaci sa upisa 2013/14

Studijski program

Broj prijavljenih kandidata

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

214 77.32 30.52

Poštanske i bankarske tehnologije

90 66.9 30.34

Telekomunikacije

92 69.5 31.8

 

Eventualna dopunska pitanja u vezi upisa možete nam uputiti na e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs