Novosti


28. maj 2015.
Na Nastavnom veću, održanom 15. maja 2015. godine usvojen je kalendar upisa na osnovne strukovne studije. Broj kandidata (broj budžetskih odnosno broj samofinansirajućih mesta) biće naknadno objavljen.

KALENDAR UPISA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU - OSNOVNE STUDIJE

Prijem dokumenata

24, 25. i 26.juna od 09.00 do 14.00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole

26.juna do 20.00

Polaganje prijemnog ispita

29.juna i 30.juna u 10.00

Objavljivanje preliminarne rang liste

1.jula u 10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 2.jula u 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

2.jula u 12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3.jula u 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3.jula u 16.00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3.jula u 17.00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

6. i 7.jula od 9.00 do 15.00


18. maj 2015.
Završena je prijava za pripremnu nastavu iz matematike za školsku 2015/16. Informacije o upisu na osnovne strukovne studije po studijskim programima, za školsku 2015/16. biće blagovremeno objavljene.