Novosti

 

7. juli 2015.

Nakon drugog dana upisa kandidata, sva konkursom predviđena mesta su popunjena, tako da Visoka ICT škola neće organizovati drugi upisni rok.

Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju.

 

6. juli 2015.

Nakon prvog dana upisa, upisano je 145 kandidata. Ostalo je još 145 slobodnih mesta:

Studijski program

Broj mesta na budžetu

Broj samofinansirajućih mesta

Internet tehnologije

0

48

Poštanske i bankarske tehnologije

1

50

Telekomunikacije

0

46

 

Podsećamo kandidate da su:

Potrebna dokumenta za upis

 1. Originalna dokumenta:
  • svedočanstva svih završenih razreda srednje škole,
  • diplomu o završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • ličnu karta (na uvid)
 2. Dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Školi).
 3. Tri fotografije formata 3,5cm x 4,5cm.
 4. Indeks (kupuje se u Školi, po ceni od 400 dinara).
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 16 500 dinara (za samofinansirajuće studente).
  Uplata prve rate školarine može se izvršiti u Školi prilikom upisa, na šalteru Pošte koji će u Školi raditi u vreme prijema dokumenata i upisa. Za uplatu u Školi obezbeđeni su besplatni popunjeni nalozi za uplatu
  Kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu treba da izvrše prema sledećim podacima

  broj računa: 840-2026666-90
  poziv na broj: 11-1-000-00
  Primalac: Visoka ICT škola, Beograd

 6.  

3. juli 2015.

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

Kandidati koji nisu stekli uslov za rangiranje

Postupak upisa kandidata:

 • Upis traje dva dana. Oba dana vrši se prozivanje kandidata po rednom broju na rang listi, počev od prvog kandidata sa rang liste.
 • Satnica za prozivanje objavljuje se na konačnoj rang listi.
 • Potrebno je da svi kandidati, koji žele da se upišu, budu prisutni na početku termina prozivke.
 • Prozvani kandidati biraju studijski program u zavisnosti od preostalih raspoloživih mesta u tom trenutku. Lista se automatski pomera dok se ne popune sva mesta.
 • Kandidati koji propuste svoj termin, mogu biti prozvani naknadno, u trenutku kada se prijave.Mogućnost izbora studijskog programa zavisi od raspoloživih mesta u tom trenutku.
 • Svi kandidati moraju u trenutku prozivke imati kod sebe sva neophodna dokumenta za upis i novac za uplatu školarine za samofinansirajuće studente. Indeks i ŠV obrasac se kupuju u školi.
 • Uplata školarine može se izvršiti na šalteru Pošte koji će u vreme upisa raditi u Školi. Nakon prozivke, kandidati će imati dovoljno vremena za uplatu školarine i popunjavanje indeksa i ŠV obrazaca.

Svi kandidati mogu računati na organizovanu podršku Škole u toku upisa, kako u informativnom, tako i u tehničkom pogledu (popunjavanje obrazaca, popunjavanje indeksa, snalaženje u školi i sl.).


30. jun 2015.

Preliminarna rang lista nakon prijemnog ispita

Kandidati koji nisu polagali prijemni ispit

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

28. jun 2015.

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike, po danima i po salama u kojima će biti polaganje

26. jun 2015.

Nakon tri dana prijema dokumenata, broj zainteresovanih kandidata za upis u našu Školu je 453. Prijemni ispit iz matematike se održava 29.06. i 30.06. od 10h, prema donjem rasporedu.

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole i rasporedom polaganja prijemnog ispita

Za dalje aktivnosti, pratite informacije na sajtu.


10. jun 2015.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2015/16. godini:

 • 110 studenata na finansiranje iz budžeta
 • 180 studenata koji sami plaćaju školarinu

Odlukom Vlade, u Školu se mogu upisati na finansiranje iz budžeta:

 • 3 studenta sa invaliditetom
 • 3 pripadnika romske nacionalnosti
 • 3 pripadnika državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2014/2015. godini srednju školu završili u inostranstvu

Izvod iz uputstva za sprovođenje upisa u vezi državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2014/15. godini srednju školu završili u inostranstvu i upisa pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja možete pogledati ovde.

Upis se vrši na sledećim studijskim programimaStudijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

50

80

130

Telekomunikacije

30

50

80

Poštanske i bankarske tehnologije

30

50

80


Više informacija o konkursu i uslovima prijavljivanja.
Više informacija o poenima sa upisa školske 2014/15. godine možete pogledati na stranici Upis 2014/15.


28. maj 2015.

Na Nastavnom veću, održanom 15. maja 2015. godine usvojen je kalendar upisa na osnovne strukovne studije. Broj kandidata (broj budžetskih odnosno broj samofinansirajućih mesta) biće naknadno objavljen.

KALENDAR UPISA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU - OSNOVNE STUDIJE

Prijem dokumenata

24, 25. i 26.juna od 09.00 do 14.00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole

26.juna do 20.00

Polaganje prijemnog ispita

29.juna i 30.juna u 10.00

Objavljivanje preliminarne rang liste

1.jula u 10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 2.jula u 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

2.jula u 12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3.jula u 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3.jula u 16.00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3.jula u 17.00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

6. i 7.jula od 9.00 do 15.00


18. maj 2015.
Završena je prijava za pripremnu nastavu iz matematike za školsku 2015/16. Informacije o upisu na osnovne strukovne studije po studijskim programima, za školsku 2015/16. biće blagovremeno objavljene.