Upis 2018/19.

27.03.2018.

Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata biće održan u subotu 28.04.2018. godine u 11 časova. Svi zainteresovani kandidati će imati priliku da se bliže upoznaju sa studijskim programima koje naša Škola realizuje, sa načinom rada i organizacijom. Tom prilikom biće organizovan i obilazak prostorija, učionica i laboratorija, kao i mogućnost da se, u razgovoru sa profesorima različitih studijskih programa, dobiju detaljnije informacije i odgovori na sva pitanja.

Dobrodošli u Visoku ICT školu!

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/19. godini - u pripremi (datumi će blagovremeno biti objavljeni na sajtu Škole)

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije odlukom br. 612-00-295/2012-04 od 27.aprila 2012. godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.

Za naredni akreditacioni period od sedam godina, Škola je predala kompletnu dokumentaciju i dobila Rešenja o akreditaciji za četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija, dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija i jedan studijski program master strukovnih studija.

Na osnovu analize dosadašnjih ishoda i očekivanih kvalifikacija i donetih zaključaka, za period koji obuhvata predstojeća akreditacija, učinjene su izvesne izmene u postojećim studijskim programima i uvedeni su novi studijski programi.

U školskoj 2018/19. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije vrši upis studenata na sledeće studijske programe osnovnih studija:

Česta pitanja kandidata koji su zainteresovani za upis 2018/19. godine odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2017/18. godini je upisivala na osnovne strukovne studije ukupno 325 studenata – 110 na budžetsko finansiranje i 215 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa. U tom periodu se prijavilo 528 kandidata od kojih je 485 steklo uslov za rangiranje.


Statistički podaci sa upisa 2017/18

Studijski program

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

92.38 77.30

Poštansko-logistički sistemi

70.30 31.28

Komunikacione tehnologije

80.68 55.68

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuju se konkursom za svaku školsku godinu.

 

.