Upis 2014/15.

 

Završen prvi upisni rok na osnovne studije

 

Posle drugog dana upisa u prvom upisnom roku popunjena su sva mesta, na svim studijskim programima. Drugi upisni rok u Visokoj ICT školi neće biti organizovan.
Zahvaljujemo svim kandidatima koji su pokazali interesovanje za upis na naše studijske programe.

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2014/15. upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 290 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 180 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa:

 

Upis 2014/15

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Internet tehnologije

50 80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30 50

80

Telekomunikacije

30 50

80

 

 

Kalendar upisa 2014/15 - osnovne studije
Prijem dokumenata 02, 03. и 04. jula od 09.00 do 14.00
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 4. jula do 21.00
Polaganje prijemnog ispita 7. jula i 8. jula u 10.00
Rešenja zadataka sa prijemnog ispita 8. jula posle 13.00
Preliminarna rang lista do 9. jula u 10.00
Kandidati koji su odustali od prijemnog ispita do 9. jula u 10.00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi do 10. jula u 10.00
Saopštavanje rešenja prigovora 10. jula u 12.00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi do 11. jula u 12.00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 11. jula u 16.00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 11. jula u 18.00
Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje 11. jula u 18.00
Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa 14. i 15. jula od 9.00 do 15.00

 

Napomena uz kalendar upisa:

Prvobitno objavljen kalendar upisa promenjen je na osnovu Odluke Mimistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se prvi konkursni rok za upis studenta u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika školske 2014/15. odloži za sedam dana, imajuči u vidu nedavnu vanrednu situaciju zbog poplava u zemlji. Upis će biti obavljen prema kalendaru usklađenom sa navedenom Odlukom.

 

PODACI SA UPISA 2013/14.

 

Školske 2013/14. godine Visoka ICT škola raspisala je Konkurs za sledeći broj mesta, po studijskim programima:

 

 

Upis 2013/14

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Internet tehnologije

50 80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30 50

80

Telekomunikacije

30 50

80

 

Česta pitanja kandidata zainteresovanih za upis 2014/15. odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj prijavljenih kandidata po studijskim programima i broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.

 

Statistički podaci sa upisa 2013/14

Studijski program

Broj prijavljenih kandidata

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

214 77.32 30.52

Poštanske i bankarske tehnologije

90 66.9 30.34

Telekomunikacije

92 69.5 31.8

 

Eventualna dopunska pitanja u vezi upisa možete nam uputiti na e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs