Upis 2016/17.

Kalendar upisa za školsku 2016/17. godinu

Prijem dokumenata

22, 23. и 24. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata nakon uvaženih prigovora

24. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

27. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 15.00

Preliminarna rang lista

30. juna do 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

1. jula od 10:00 - 12:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 14:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 2. jula u 14:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

2. jula u 16:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

2. jula u 17:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00


Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2016/17.godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 290 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 180 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa:

Upis 2016/17.

Studijski program

Broj studenta

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

50

80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30

50

80

Telekomunikacije

30

50

80

 

Česta pitanja kandidata zainteresovanih za upis 2016/17. godine odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj prijavljenih kandidata po studijskim programima i broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.


Statistički podaci sa upisa 2015/16

Studijski program

Broj prijavljenih kandidata

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

317 83.88 62.58

Poštanske i bankarske tehnologije

67 69.30 41.68

Telekomunikacije

69 77.32 50.44

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu.