Upis - 2010/11.

U tabeli je prikazan minimalan broj bodova po studijskim programima koji je školske 2010/11 omogućavao upis na budžet.

 

Upis 2010/11

Studijski program

Ukupan broj mesta po studijskom programu

Broj mesta na budžetu

Minimalan broj bodova za budžet po studijskom programu

Poštanske i bankarske tehnologije

70

35

74.22

Internet tehnologije

70

35

79.52

Telekomunikacije

70

25

71.78

Medicinska informatika

70

15

69.22

 


 

Podaci sa prvog upisnog roka školske 2010/11 za studente osnovnih studija

Konačna rang lista sa datumom i vremenom prozivke

Preliminarna jedinstvena rang lista

Raspored polaganja prijemnog ispita

Spisak prijavljenih kandidata zaključno sa 25. junom 2010. godine.

 


 

Podaci sa drugog upisnog roka školske 2010/11 za studente osnovnih studija

Konačna rang lista kandidata za drugi upisni rok 2010/2011 školske godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslov za rangiranje u drugom upisnom roku školske 2010/2011 godine.

Spisak prijavljenih kandidata zaključno sa 3. septembrom 2010. godine.