Komunikacione tehnologije

Studijski program Komunikacione tehnologije (nastavni plan) realizuje se kroz dva modula: Sistemsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment. Prva godina studija je zajednička, a nakon toga studenti vrše izbor modula što im omogućava da se obrazuju za onu granu komunikacionih tehnologija koja najviše odgovara njihovim interesovanjima.

Svi predmeti studijskog programa su razvrstani u dve grupe: obavezni i izborni. Pored fundamentalnih znanja koja studenti stiču u okviru obaveznih predmeta, oni mogu profilisati studije prema svojim sklonostima na način da se u okviru područja komunikacionih tehnologija osposobe za određene vrste poslova za koje imaju izražene sklonosti usvajajući praktična znanja potrebna za administriranje mreža, programiranje aplikacija, upravljanje bazama podataka, rad u elektronskim medijima, posebno digitalne televizije i druge tehničke poslove u TV studiju, kao i u oblasti inženjerskog menadžmenta.

U okviru ovog studijskog programa studenti stiču potrebna znanja za kvalitetno implementiranje i održavanje komunikacione opreme primenom savremenih tehničkih metoda i specijalizovanih softverskih alata, kao i savremenih mrežnih tehnologija, prvenstveno u postojećim mrežama fiksnih i mobilnih telekomunikacija, računarskim i senzorskim mrežama, kao i u mrežama nove generacije u domenu uvođenja, nadzora i održavanja mnogobrojnih servisa kod korisnika.

Studenti takođe imaju priliku da ovladaju praktičnim znanjima i veštinama koji su neophodni na radnim mestima održavanja i administriranja savremenih mreža, primene savremenih aplikativnih softvera, za implementaciju i održavanje softvera baza podataka, kao i veštinama iz oblasti inženjerskog menadžmenta.

Zbog sve veće popularnosti multimedija, cilj je da se studenti studijskog programa Komunikacione tehnologije osposobe da kvalitetno obavljaju tražene poslove u oblasti multimedijalnih telekomunikacija, kao i u ostalim vrstama elektronskih medija.

Studijski program Komunikacione tehnologije ostvaruje se sa ciljem školovanja kvalifikovanog i kompetentnog kadra za poslove održavanja mreža fiksnih i mobilnih komunikacija, senzorskih mreža, elektronskih i optičkih komunikacionih uređaja, menadžmenta i prodaje komunikacionih servisa i uređaja, korišćenje telekomunikacione merne opreme i poslova vezanih za elektronske medije i tehničku podršku u TV studiju.

Po završetku studijskog programa Komunikacione tehnologije i sticanju diplome, studenti dobijaju stručni naziv – strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, u okviru stručne oblasti studija – Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.