Potrebna dokumеnta za prijavu na konkurs

Prilikom prijavljivanja za upis kandidati podnose:

 1. Popunjenu prijavu - dobija se u školi ili je možete preuzeti ovde (Prijava za upis 2019/20)
 2. Fotokopije dole navedenih dokumenata (ne moraju biti overene):
  • svedočanstava svih završenih razreda srednje škole
  • diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu
  • izvoda iz matične knjige rođenih sa hologramom
 3. Originale svih navedenih dokumenata – na uvid
 4. Ličnu kartu – na uvid
 5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000,00 dinara

U vreme prijema dokumenata i upisa, u školi će raditi izdvojeni šalter Pošte na kome se mogu izvršiti sve potrebne uplate. Za uplate u školi pripremljeni su popunjeni nalozi za uplatu. Za uplate van škole koristiti sledeće podatke:

Broj računa: 840-2026666-90

Svrha uplate: Troškovi prijemnog ispita

Iznos 3.000,00 dinara

Primalac:Visoka ICT škola, Zdravka Čelara 16, Beograd

Poziv na broj: 19-0-000-00

 

Napomene:

 • Kandidat prilikom prijavljivanja dobija potvrdu koja mu garantuje da je na vreme konkurisao za upis u Školu. U potvrdi je pored podataka koji se odnose na identitet kandidata, upisano vreme polaganja prijemnog ispita. Kandidat ima obavezu da na polaganje prijemnog ispita dođe sa ovom potvrdom;
 • Kandidat na polaganje prijemnog ispita obavezno dolazi sa ličnom kartom;
 • Primljene fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatima;
 • Kandidati koji ispune uslove za upis u školu, prilikom upisa predaju originale dokumenata čije su fotokopije predali prilikom prijavljivanja.