Упис на мастер 2022/23. 

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничкихструковних студија у Београду, на прву годину мастер струковних студија школске 2022/2023. године, уписујеследећи број студената:


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

УКУПНО

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Мрежно и софтверско инжењерство

2

30

32

Укупно

2

30

32


 

Први уписни рок за школску 2022/2023. годину ће бити одржан у септембру, а текст Конкурса можете наћи овде док ће Календар уписа бити благовремено објављени.

Висина школарине за мастер студије у школској 2022/23. години за држављане Републике Србије је 114.000,00 динара, док је за стране држављане висина школарине 1.500,00 евра.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2022/2023. годину