Упис 2022/23. 

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину основних студија у првом уписном року за школску 2022/2023. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку

 

 

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

 

 ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ(обавезно)
Важне информације
24.06. од 00:00 - 29.06.2022. до 17:00
 Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)
Важне информације
27.06. - 29.06.2022. од 09:00 до 17:00
 Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи 30. 06. 2022. до 12:00
 Распоред полагања по учионицама 30.06.2022. до 18:00

 Полагање пријемног испита

  • 01. 07.2022. у 10:00 Математика

  • 01. 07.2022. у 13:00 Тест опште информисаности и информатичке писмености

  • 02.07. у 10:00 Математика

 Решења задатака са пријемног испита 1.07.2022. у 16:00
2.07.2022. у 16:00
 Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Банкарство и пословна информатика
 Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Интернет технологије
 Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Комуникационе технологије
  Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Поштанско-логистички систем
03.07.2022. у 12:00
Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама*
Важне информације

5.07.2022. од 10:00 до 12:00

Објављивање одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима 5.07.2022. од 12:00 до 14:00
Приговори председнику Академије у писаној форми 6.07.2022. од 15:00 до 16.00
Саопштавање решења приговора од стране председника Академије 6.07.2022. у 18:00
Коначне ранг листе са терминима прозивке и планом уписа 6.07.2022. у 18:00
Листа кандидата који немају услов за рангирање 6.07.2022. у 18:00
Упис према објављеном времену прозивке и плану уписа 7.07, 8.07. и 9.07.2022. од 9:00 до 17:00
Пријем кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи 11.07.2022. од 09:00 до 14:00

*Шифра подразумева број добијен приликом електронске пријаве

 

НАПОМЕНА: Поред напред наведених уписних квота, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину уписати највише:

 

  1. Једног кандидата које је лице са инвалидитетом, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом
  2. Једног кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
  3. Једног кандидата који је држављанин Републике Србије, а који је у школској 2021/2022. години завршио средњу школу у иностранству.  На овo местo се кандидат уписује у другом (септембарском) уписном року

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Академије техничко-уметничких студија Београд, у школској 2022/23. години уписује на основне струковне студије укупно 390 студента – 110 на буџетско финансирање и 280 са статусом самофинансирајућих студената, на четири студијска програма:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

60

70

Математика

Комуникационе технологије - КТ

30

100

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

10

55

Општа информисаност и информатичка писменост

Банкарство и пословна информатика - БПИ

10

55

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

110

280

 

 

 

* Студијски програм Поштанско-логистички системи у школској 2022/2023. години на класични модел студија уписује 35 студената и на дуални модел студија 30 студената