Упис 2022/23. 

28.11.2022.

Објављена је Коначна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту у четвртом уписном року школске 2022/2023. године.

24.11.2022.

Објављена је Привремена ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту у четвртом уписном року школске 2022/2023. године.

18.11.2022.

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената у прву годину основних студија у четвртом уписном року за школску 2022/2023. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

 

12.09.2022.

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената у прву годину основних студија у трећем (септембарском) уписном року за школску 2022/2023. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

 

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ У ТРЕЋЕМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

 

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе) 15.09. - 23.09.2022. од 09:00 до 17:00
Привремене листе пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита 23. 09. 2022. у 19:00

Пријемни испит

  • 26. 09.2022. у 10:00 Математика

  • 26. 09.2022. у 13:00 Тест опште информисаности и информатичке писмености

Објављивање Привремене ранг-листе на основу бодова остварених на пријемном испиту 26.09.2022. после 16:00
Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу кандидата формирану на основу успеха у средњој школи и/или Привремену ранг-листу на основу бодова остварених на пријемном испиту

27.09.2022. од 16:00 до 17:00

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 27.09.2022. у 17:30
Подношење жалби против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 28.09.2022. од 17:30 до 18.30
Објављивање Коначне ранг листе са терминима прозивке и планом уписа 28.09.2022. у 19:00
Упис примљених кандидата према објављеном времену прозивке и плану уписа 29.09.2022. од 9:00 дo 17:00
Упис кандидата који су пријемни испит полагали на другом факултету 30.09.2022. од 9:00 дo 17:00

На Одсеку Висока ICT школа број слободних места по студијским програмима је следећи:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ПРЕОСТАЛИ БРОЈ МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

0

0

Комуникационе технологије - КТ

0

60

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

0

48

Банкарство и пословна информатика - БПИ

0

37

Укупно

0

145

 

15.07.2022.

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената у прву годину основних студија у другом (септембарском) уписном року за школску 2022/2023. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку.

 

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ У ДРУГОМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

 

Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе) 01.09. - 02.09.2022. од 09:00 до 17:00
Привремене листе пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита 03. 09. 2022. до 12:00

Полагање пријемног испита
Решења задатака из математике
Решења теста опште информисаности и информатичке писмености

  • 05. 09.2022. у 10:00 Математика

  • 05. 09.2022. у 13:00 Тест опште информисаности и информатичке писмености

Објављивање Привремене ранг-листе на основу бодова остварених на пријемном испиту 06.09.2022. до 15:00
Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Привремену ранг-листу на основу бодова остварених на пријемном испиту

07.09.2022. од 15:00 до 16:00

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 07.09.2022. у 16:30
Подношење жалби против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 08.09.2022. од 16:30 до 17.30
Објављивање Коначне ранг листе са терминима прозивке и планом уписа 08.09.2022. у 19:00
Упис примљених кандидата према објављеном времену прозивке и плану уписа 09.09.2022. од 9:00 дo 17:00
Упис кандидата који су пријемни испит полагали на другом факултету 09.09.2022. од 9:00 дo 17:00

13.07.2022.

После завршеног првог уписног рока на Одсеку Висока ICT школа број преосталих места по студијским програмима је следећи:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ПРЕОСТАЛИ БРОЈ МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

0

0

Комуникационе технологије - КТ

0

66

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

0

49

Банкарство и пословна информатика - БПИ

0

41

Укупно

0

156

 

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину основних студија у првом уписном року за школску 2022/2023. годину. Текст конкурса можете наћи на следећем линку

 

 

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

 

 ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ(обавезно)
Важне информације
24.06. од 00:00 - 29.06.2022. до 17:00
 Подношење пријава на Конкурс (у просторијама Високе ICT школе)
Важне информације
27.06. - 29.06.2022. од 09:00 до 17:00
 Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи 30. 06. 2022. до 12:00
 Распоред полагања по учионицама 30.06.2022. до 18:00

 Полагање пријемног испита

  • 01. 07.2022. у 10:00 Математика

  • 01. 07.2022. у 13:00 Тест опште информисаности и информатичке писмености

  • 02.07. у 10:00 Математика

 Решења задатака са пријемног испита 1.07.2022. у 16:00
2.07.2022. у 16:00
 Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Банкарство и пословна информатика
 Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Интернет технологије
 Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Комуникационе технологије
  Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Поштанско-логистички систем
03.07.2022. у 12:00
 Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама*
Важне информације

5.07.2022. од 10:00 до 12:00

 Објављивање одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима 5.07.2022. од 12:00 до 14:00
 Приговори председнику Академије у писаној форми 6.07.2022. од 15:00 до 16.00
 Саопштавање решења приговора од стране председника Академије 6.07.2022. у 18:00
  Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Банкарство и пословна информатика
 Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Интернет технологије
 Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Комуникационе технологије
  Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Поштанско-логистички систем
  ЛИСТА ЗА ПРОЗИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС СА ТЕРМИНИМА ПРОЗИВАЊА
Важне информације
6.07.2022. у 18:00
 Упис према објављеном времену прозивке и плану уписа 7.07, 8.07. и 9.07.2022. од 9:00 до 17:00
Пријем и упис кандидата који су полагали пријемни испит на другој високошколској установи 11.07.2022. од 09:00 до 14:00

*Шифра подразумева број добијен приликом електронске пријаве

 

НАПОМЕНА: Поред напред наведених уписних квота, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину уписати највише:

 

  1. Једног кандидата које је лице са инвалидитетом, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом
  2. Једног кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
  3. Једног кандидата који је држављанин Републике Србије, а који је у школској 2021/2022. години завршио средњу школу у иностранству.  На овo местo се кандидат уписује у другом (септембарском) уписном року

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Академије техничко-уметничких студија Београд, у школској 2022/23. години уписује на основне струковне студије укупно 390 студента – 110 на буџетско финансирање и 280 са статусом самофинансирајућих студената, на четири студијска програма:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

60

70

Математика

Комуникационе технологије - КТ

30

100

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

10

55

Општа информисаност и информатичка писменост

Банкарство и пословна информатика - БПИ

10

55

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

110

280

 

 

 

* Студијски програм Поштанско-логистички системи у школској 2022/2023. години на класични модел студија уписује 35 студената и на дуални модел студија 30 студената