Упис 2021/22. 

08.11.2021. године

Академија АТУСС доноси одлуку о расписивању Конкурса за упис студената на прву годину основних студија у четвртом уписном року за школску 2021/2022. годину. Текст конкурса можете наћи овде.

Календар уписа дат је у табели испод.

КАЛЕНДАР ЧЕТВРТОГ УПИСНОГ РОКА ЗА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Пријем докумената (Студентска служба)* 9. и 10. новембра од 9:00 до 15:00 часова
Привремена листа пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита 12. новембра до 12:00 часова

Полагање пријемног испита

15. новембра

 • 10:00 Математика

 • 13:00 Општа информисаност и информатичка писменост

Објављивање Привремене ранг листе на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама 16. новембра до 10:00 часова
Подношење приговора у писаној форми Комисији за упис на Привремену ранг листу кандидата формирану на основу успеха у средњој школи и/или Привремене ранг листе на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама** 16. новембра од 12:00 до 14:00 часова
Објављивање одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима 16. новембра у 14:30 часова
Подношење жалби против одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима 16. новембра од 15:00 до 17:00 часова
Објављивање коначне ранг-листе 16. новембра у 17:00 часова
Упис примљених кандидата према распореду (сатници) објављеном уз Коначну ранг листу 17. новембра од 9:00 до 15.00 часова
Упис кандидата који су пријемни испит полагали на другој високошколској установи 18. новермбра од 9:00 до 15:00 часова

 

*Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на било који други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. Приликом пријаве на конкурс, кандидату ће бити издата потврда са регистрационим бројем кандидата – РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТИЋ, који је једини доказ да се кандидат пријавио на Конкурс. Кандидат је дужан да регистрациони листић донесе на полагање пријемног испита и без њега неће моћи да полаже пријемни испит.

**Приговори се подносе искључиво у писаној форми и непосредно Одсеку на којем је кандидат конкурисао, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на рачун Одсека Висока ИЦТ школа 840-2119666-62 уз позив на број 2- 000. Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (посредно, нпр. поштом или е-поштом), неблаговремено поднети приговори (ван напред одређених рокова за подношење приговора) или приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним, неблаговременим или непотпуним и неће бити разматрани. Увид у свој рад са пријемног испита може извршитити само кандидат који је на прописани начин поднео приговор на Привремену ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама.

 

 

Након другог (септембарског) уписног рока број непопуњених места за основне студије по студијским програмима је приказан у табели:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

0

0

Математика

Комуникационе технологије - КТ

2

60

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

0

49

Општа информисаност и информатичка писменост

Банкарство и пословна информатика - БПИ

0

46

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

2

155

 

 

*Дуални модел - 19, класични модел – 30

 

НАПОМЕНА: Поред напред наведених уписних квота, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних струковних студија за школску 2021/2022. годину уписати највише:
 
 1. Једног кандидата које је лице са инвалидитетом, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом
 2. Једног кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
 3. Једног кандидата који је држављанин Републике Србије, а који је у школској 2020/2021. години завршио средњу школу у иностранству.  

 

КАЛЕНДАР ТРЕЋЕГ УПИСНОГ РОКА ЗА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Пријем докумената у Студентској служби Одсека Висока ICT школа 22. и 23. септембар oд 09:00 дo 13:00 часова
Листа пријављених кандидата са бодовима из средње школе 24. септембра у 12:00 часова

Полагање пријемног испита

27. септембра

 • 10:00 Математика

 • 13:00 Општа информисаност и информатичка писменост

Решења задатака са пријемног испита 27. септембра у 18:00 часова
Прелиминарна ранг-листа кандидата 28. септембра у 10:00 часова у 18:00 часова
Приговори на ранг-листу Комисији за упис у писаној форми 28. септембра од 12:00 до 14:00 часова
Саопштавање решења приговора 28. септембра након 14:00 часова
Приговори председнику Академије на решење Комисије у писаној форми 28. септембра од 15:00 дo 17:00 часова
Саопштавање решења приговора од стране председника Академије 28. септембра у 17:00 часова
Коначна ранг-листа 28. септембра у 18:00 часова
Кандидати који немају услов за рангирање 28. септембра у 18:00 часова
Упис према плану уписа 30. септембра oд 08:00 дo 10:00 часова

 

 

Након првог (јунског) уписног рока број непопуњених места за основне студије по студијским програмима је приказан у табели:

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

0

0

Математика

Комуникационе технологије - КТ

7

65

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

0

51

Општа информисаност и информатичка писменост

Банкарство и пословна информатика - БПИ

0

48

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

7

164

 

 

*Дуални модел - 19, класични модел – 32

 

НАПОМЕНА: Поред напред наведених уписних квота, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних струковних студија за школску 2021/2022. годину уписати највише:
 
 1. Једног кандидата које је лице са инвалидитетом, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом
 2. Једног кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
 3. Једног кандидата који је држављанин Републике Србије, а који је у школској 2020/2021. години завршио средњу школу у иностранству.  

 

КАЛЕНДАР ДРУГОГ УПИСНОГ РОКА ЗА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

  Пријем докумената и обрасца пријаве у студентској служби Одсека Висока ICT школа 1. и 2. септембар oд 10:00 дo 14:00 часова
  Листа пријављених кандидата са бодовима из средње школе 3. септембра дo 18:00 часова

  Полагање пријемног испита

6. и 7. септембра

 • 10:00 Математика

 • 13:00 Општа информисаност и информатичка писменост

   Решења задатака са пријемног испита 7. септембра у 14:00 часова
  Прелиминарна ранг-листа кандидата 7. септембра у 18:00 часова
  Приговори на ранг-листу Комисији за упис у писаној форми 8. септембра од 10:00 до 11:00 часова
  Саопштавање решења приговора 8. септембра у 12:00 часова
  Приговори председнику Академије на решење Комисије у писаној форми 8. септембра од 14:00 дo 15:00 часова
  Саопштавање решења приговора од стране председника Академије 8. септембра у 16:00 часова
  Коначна ранг-листа 8. септембра у 18:00 часова
  Кандидати који немају услов за рангирање 8. септембра у 18:00 часова
   Упис према плану уписа 9. и 10. септембра oд 10:00 дo 14:00 часова
   Упис кандидата који су пријемни испит полагали на другом факултету

НАПОМЕНА: Кандидати, поред потребних докумената за упис, треба обавезно да донесу и оригинал потврде о положеном пријемном испиту са факултета

13. септембра oд 10:00 дo 14:00 часова

 

 

 

 

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

 

ВАЖНE ИНФОРМАЦИЈE!

  Пријава за упис - онлајн

од 23. јуна од 00:00 до 25. јуна у 23:59 часова

  Помоћ у вези попуњавања веб формулара, уколико је потребна, организована је путем апликације Zoom у назначено време (Meeting ID: 918 9306 7089, Passcode: 269901)

23. јуна од 12:00 до 16:00 часова

24. јуна од 12:00 до 16:00 часова

25. јуна од 12:00 до 16:00 часова

  Помоћ у вези попуњавања веб формулара, уколико је потребна, организована је путем телефонског позива на број 062/219563 у назначено време

23, 24. и 25. јуна од 9:00 до 15:00 часова

  Изузетно, за кандидате који не буду у могућности да изврше онлајн пријаву од куће, последњег дана пријаве биће омогућена техничка подршка за онлајн пријаву у Школи. За овај вид пријаве потребно је да кандидати обезбеде потребна документа у електронској форми (УСБ)

25. јуна од 09:00 до 16:00 часова

  Листа пријављених кандидата са бодовима из средње школе

26. јуна у 18:00 часова

  Распоред полагања по учионицама

28. јуна у 12:00 часова

  Пријемни испит из математике

  Пријемни испит – Тест опште информисаности и информатичке писмености

30. јуна или 01. јула у 10:00 часова

30. јуна или 01. јула у 13:00 часова

  Решења задатака са пријемног испита из Математике

1. јула у 17:00 часова

  Решења задатака са пријемног испита из Опште информисаности и информатичке писмености

1. јула у 17:00 часова

  Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Банкарство и пословна информатика

  Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Интернет технологије

  Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Комуникационе технологије

  Прелиминарна ранг-листа кандидата - студијски програм Поштанско-логистички системи

2. јула у 11:00 часова

2. јула у 11:00 часова

2. јула у 11:00 часова

2. јула у 11:00 часова

  Приговори* Комисији за упис на прелиминарну ранг-листу у писаној форми

5. јула од 9:00 до 11:00 часова

у Студентској служби Одсека Високе ICT

  Саопштавање решења приговора

5. јула у 12:00 часова

  Приговори председнику Академије на решење Комисије за упис у писаној форми

5. јула од 14:00 до 16:00 часова

  Саопштавање решења приговора од стране председника Академије

5. јула у 17:00 часова

  Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Банкарство и пословна информатика

  Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Интернет технологије

  Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Комуникационе технологије

  Коначна ранг-листа кандидата - студијски програм Поштанско-логистички системи

  ЛИСТА ЗА ПРОЗИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС СА ТЕРМИНИМА ПРОЗИВАЊА

  Поступак уписа кандидата прозивањем (обавезно прочитати пре термина предвиђеног за прозивање за упис)

6. јула у 16:00 часова

  Листа кандидата који нису испунили услов за рангирање

6. јула у 16:00 часова

  Упис према објављеним терминима прозивања и плану уписа по данима

7, 8. јула од 9:00 до 15:00 часова

  Број непопуњених места по студијским програмима

9. јула у 18:00 часова

  Пријем захтева неуписаних кандидата који су пријемни испит полагали у Одсеку Висока ICT за упис на непопуњена места на другом студијском програму

10. јула од 10:00 до 14:00 часова

у Студентској служби Одсека Висока ICT

  Упис кандидата по поднетим захтевима

12. јула од 10:00 дo 14:00 часова

у Студентској служби Одсека Висока ICT

  Број непопуњених места по студијским програмима

12. јула у 17:00 часова

   Пријем захтева и упис на непопуњена места са потврдом о положеном пријемном испиту на другом Одсеку Академије и другој високошколској установи

13. јула од 10:00 до 14:00 часова

 

*Приговор се подноси у Студентској служби Одсека Висока ICT. Приликом подношења приговора кандидат полаже депозит у износу од 1.500,00 динара. У случају да се решењем Комисије за упис утврди да је приговор основан, депозит се враћа кандидату, а уколико се утврди да је приговор неоснован, новац се задржава. При остављању депозита, кандидату се издаје признаница о положеном депозиту.

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УКУПАН БРОЈ СТУДЕНАТА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

Интернет технологије - ИТ

60

70

Математика

Комуникационе технологије - КТ

30

100

Математика

Поштанско-логистички системи - ПЛС*

10

55

Општа информисаност и информатичка писменост

Банкарство и пословна информатика - БПИ

10

55

Математика или Општа информисаност и информатичка писменост

Укупно

110

280

 

 

* Студијски програм Поштанско-логистички системи у школској 2021/2022. години на класични модел студија уписује 35 студената и на дуални модел студија 30 студената

 

НАПОМЕНА: Поред напред наведених уписних квота, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних струковних студија за школску 2021/2022. годину уписати највише:
 
 1. Једног кандидата које је лице са инвалидитетом, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом
 2. Једног кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
 3. Једног кандидата који је држављанин Републике Србије, а који је у школској 2020/2021. години завршио средњу школу у иностранству.  На овo местo се кандидат уписује у другом (септембарском) уписном року

 

 

 

Виртуелни Дан отворених врата у Одсеку Висока ICT школа биће одржан у суботу, 8. маја 2021. године.

У онлајн окружењу, путем платформи за комуникацију, ви, наши будући студенти, имаћете могућност да ближе упознате студијске програме са припадајућим модулима и разговарате са професорима о условима за упис, пријемном испиту, студијама, могућностима за запошљавање и о свему осталом што вас занима.

Распоред представљања студијских програма:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

САТНИЦА

Поштанско-логистички системи

11:00-12:00 часова

Интернет технологије

12:00 - 14:00 часова

Комуникационе технологије

14:00 - 15:00 часова

Банкарство и пословна информатика

15:00 - 16:00 часова

 

Учешће ће бити омогућено путем одговарајућих линкова и приступних параметара који ће бити накнадно објављени.

Претходна пријава није потребна, а за додатне информације нам се можете обратити на мејлове: jelena.milutinovic@ict.edu.rs и slobodan.cabarkapa@ict.edu.rs

 

 

 

Као новина, од ове године, поред стандардног теста из математике, уводи се и тест опште информисаности и информатичке писмености. У зависности од студијског програма који бисте желели да упишете, полажете један од њих.

Уколико конкуришете на студијске програме Интернет технологије – ИТ или Комуникационе технологије – КТ обавезно полажете тест из математике.

Уколико сте заинтересовани за студијски програм Поштанско-логистички системи – ПЛС полажете тест опште информисаности и информатичке писмености.

Уколико желите да постанете студент на студијском програму Банкарство и пословна информатика – БПИ     можете полагати тест опште информисаности и информатичке писмености или тест из математике.

Уколико желите, можете полагати оба теста и тако стећи могућност да конкуришете на било који студијски програм.

Детаљне информације о градиву потребном за припрему пријемног испита на свим студијским програмима можете наћи у нашем  Информатору  за пријемни испит на основне студије.

 

 

 

Odsek Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Академије техничко-уметничких студија Београд, у школској 2021/22. години уписује на основне струковне студије укупно 390 студента – 110 на буџетско финансирање и 280 са статусом самофинансирајућих студената, на четири студијска програма:

 

УПИС 2021/22.

Студијски смер

Укупан број студената

Интернет технологије

130

Комуникационе технологије

130

Поштанско-логистички системи

65

Банкарство и пословна информатика

65

Укупно

390

 

По објављивању Конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2021/22. години од стране надлежног министарства све информације од значаја и важни датуми ће благовремено бити објављени на сајту Школе.