Поступак уписа 

Поступак уписа кандидата на студијске програме Интернет технологије и Комуникационе технологије:

 • Упис траје два дана. Оба дана врши се прозивање кандидата по редном броју на заједничкој ранг-листи, почевши од првог кандидата са ранг-листе.
 • Сатница за прозивање објављује се на коначној ранг-листи.
 • Потребно је да сви кандидати, који желе да се упишу, буду присутни на почетку термина прозивке.
 • Прозвани кандидати бирају студијски програм у зависности од преосталих расположивих места у том тренутку. Листа се аутоматски помера док се не попуне сва места.
 • Кандидати који пропусте свој термин могу бити прозвани накнадно, у тренутку када се пријаве. Могућност избора студијског програма зависи од расположивих места у том тренутку.
 • Сви кандидати морају у тренутку прозивке имати код себе сва неопходна документа за упис и новац за уплату школарине за самофинансирајуће студенте. Индекс и ШВ обрасац се купују на Одсеку Висока ICT школа.
 • Уплата школарине може се извршити на шалтеру Поште који ће у време уписа радити у Одсеку Висока ICT школа. Након прозивке кандидати ће имати довољно времена за уплату школарине и попуњавање индекса и ШВ образаца.

Сви кандидати могу рачунати на организовану подршку Одсека у току уписа, како у информативном, тако и у техничком погледу (попуњавање образаца, попуњавање индекса, сналажење у школи и сл.).
НАПОМЕНА: За студијске програме Интернет технологије и Комуникационе технологије услов за упис се може стећи искључиво полагањем теста из математике.
 
 
 
Поступак уписа кандидата на студијски програм Банкарство и пословна информатика:

 • Упис траје два дана. Оба дана врши се прозивање кандидата по редном броју на заједничкој ранг-листи, почевши од првог кандидата са ранг-листе.
 • Сатница за прозивање објављује се на коначној ранг-листи.
 • Потребно је да сви кандидати, који желе да се упишу, буду присутни на почетку термина прозивке.
 • Прозвани кандидати који су полагали Тест опше информисаности и информатичке писмености могу да се упишу искључиво на студијски програм Банкарство и пословна информатика, без обзира на тренутну расположивост места на другим студијским програмима.
 • Прозвани кандидати, који су полагали математику, бирају студијски програм у зависности од преосталих расположивих места у том тренутку. Листа се аутоматски помера док се не попуне сва места.
 • Кандидати који пропусте свој термин, могу бити прозвани накнадно, у тренутку када се пријаве. Могућност избора студијског програма зависи од расположивих места у том тренутку (у зависности од начина полагања пријемног испита).
 • Сви кандидати морају у тренутку прозивке имати код себе сва неопходна документа за упис и новац за уплату школарине за самофинансирајуће студенте. Индекс и ШВ обрасац се купују на Одсеку Висока ICT школа.
 • Уплата школарине може се извршити на шалтеру Поште који ће у време уписа радити у Одсеку Висока ICT школа. Након прозивке, кандидати ће имати довољно времена за уплату школарине и попуњавање индекса и ШВ образаца.

Сви кандидати могу рачунати на организовану подршку Одсека у току уписа, како у информативном, тако и у техничком погледу (попуњавање образаца, попуњавање индекса, сналажење у школи и сл.).
НАПОМЕНА: У случају да након завршеног уписа кандидата са заједничке ранг листе на СП Банкарство и пословна информатика има непопуњених места, у истом уписном року овај студијски програм може на лични захтев уписати и кндидат који је полагао пријемни испит из Опште информисаности и информатичке писмености ради уписа на СП Поштанско-логистички системи.
 
 
 
Поступак уписа кандидата на студијски програм Поштанско-логистички системи:

 • Упис траје један дан. Прозивање кандидата се врши по редном броју са посебне ранг-листе, почевши од првог кандидата са ранг-листе.
 • Сатница за прозивање објављује се на коначној ранг-листи за овај студијски програм.
 • Потребно је да сви кандидати, који желе да се упишу, буду присутни на почетку термина прозивке.
 • Листа се аутоматски помера док се не попуне сва места.
 • Кандидати који пропусте свој термин, могу бити прозвани накнадно, у тренутку када се пријаве и бирати неко од места која су расположива у том тренутку.
 • Сви кандидати морају у тренутку прозивке имати код себе сва неопходна документа за упис и новац за уплату школарине за самофинансирајуће студенте. Индекс и ШВ обрасац се купују на Одсеку Висока ICT школа.
 • Уплата школарине може се извршити на шалтеру Поште који ће у време уписа радити у Одсеку Висока ICT школа. Након прозивке, кандидати ће имати довољно времена за уплату школарине и попуњавање индекса и ШВ образаца.

Сви кандидати могу рачунати на организовану подршку Одсека у току уписа, како у информативном, тако и у техничком погледу (попуњавање образаца, попуњавање индекса, сналажење у школи и сл.).
НАПОМЕНА: Уколико, након завршеног уписа кандидата са посебне ранг листе, на СП Поштанско-логистички системи има непопуњених места, у истом уписном року овај студијски програм може на лични захтев уписати и кандидат који је полагао пријемни испит (Математика или Општа информисаност и информатичка писменост) ради уписа на други студијски програм који се реализује у оквиру Одсека.