Информације у вези са пријавом за упис 

Документа за пријаву

 

Приликом конкурисања у другом уписном року потребно је да кандидати приложе следећа документа:

 

  • очитану личну карту са чипом или слику обе стране личне карте без чипа, као и оригинал на увид;
  • образац пријаве (може се преузети овде или у Студентској служби);
  • копије cведочанстава свих завршених разреда средње школе, као и оригинале на увид;
  • копију дипломе о завршном, односно матурском испиту, као и оригинал на увид;
  • копију извода из матичне књиге рођених, као и оригинал на увид;
  • копију уверења о држављанству Републике Србије, као и оригинал на увид;
  • за стране држављане - пасош и копија прве стране пасоша и
  • потврду о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 1.000,00 динара ако се полаже тест једног пријемног испита, односно 2.000,00 динара уколико се полажу два теста на пријемном испиту (нпр. за студијски програм Интернет технологије се полаже пријемни испит из математике, исто као и за студијски програм Комуникационе технологије, па ако се пријављујете за оба довољна је једна уплата и полагање једног теста из математике. У случају да се нпр. пријављујете за студијски програм Комуникационе технологије, полаже се математика, и Поштанско-логистички системи, полаже се тест из опште информисаности и информатичке писмености, онда морате да полажете оба теста и тада је потребно уплатити 2000,00 динара).

Подаци за уплату накнаде за полагање пријемног испита (за време пријема документације неће радити шалтер Поште у Школи тако да је неопходно да се уплата изврши пре доласка):

Број рачуна: 840-2119666-62
Сврха уплате: Трошкови пријемног испита
Износ: 1.000,00 односно 2.000,00 динара (за два пријемна испита)
Прималац: АТУСС, Одсек Висока ICT школа, Старине Новака 24, Београд
Позив на број: 2-000.

 

НАПОМЕНА: Кандидати који се пријављују по основу афирмативних мера Републике Србије, неопходно је да поред наведене процедуре, приложе и додатна документа:

- Препорука Националног савета ромске националне мањинe
- Потписана изјава да је кандидат ромске националности (кандидат је мора потписати лично)
- Потписана изјава - Припадници српске националне мањине из суседних земаља (кандидат је мора потписати лично)