Документа за упис за школску 2023/24. годину 

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис у Одсек Висока ICT школа, приликом уписа подносе:

 1. Оригинална документа:
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршном, односно матурском испиту,
 • извод из матичне књиге рођених са холограмом,
 • уверење о држављанству
 • личну карта (на увид)
 1. Један попуњен примерак ШВ обрасца (добија се у Одсеку Висока ICT школа).
 2. Две фотографије формата 3,5 цм x 4,5 цм.
 3. Индекс (купити у књижари "Просветни преглед" или у скриптарници наше Школе).
 4. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 27.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте).
 5. Чланарина за студентску организацију СКАССС у износу од 100,00 динара (за буџетске и самофинансирајуће студенте)

 

Уплату је неопходно извршити пре доласка на упис, упуство се налази у наставку:
број рачуна: 840-2119666-62
позив на број за уплату школарине : 2-00-00
позив на број за уплату чланарине за СКАССС : 2-23
Прималац: АТУСС, Одсек Висока ICT школа, Старине Новака 24, Београд

 

Пример уплатнице за школарину
Пример уплатнице за студентску организацију