Документа за упис 

Потребна документа за упис
Кандидати који су стекли право на упис у Одсек Висока ICT школа, приликом уписа подносе:

 1. Оригинална документа:
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршном, односно матурском испиту,
 • извод из матичне књиге рођених са холограмом,
 • личну карта (на увид)
 1. Два попуњена ШВ обрасца (добијају се у Одсеку Висока ICT школа).
 2. Две фотографије формата 3,5 цм x 4,5 цм.
 3. Индекс (купити у књижари "Просветни преглед", цена до 400 динара).
 4. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 22.500,00 динара (за самофинансирајуће студенте).
  Кандидати који врше уплате на другом месту, уплату треба да изврше према следећим подацима
  :

број рачуна: 840-2119666-62
позив на број: 2-000
Прималац: Академија техничко-уметничких студија Београд, Старине Новака 24, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд