Ценовник за школску 2022/23. годину 

Школарина за основне студије у школској 2022/23. години за држављане Републике Србије је 93.000,00 динара и постоји могућност плаћања у четири рате по следећој динамици:
- прва рата од 24.000,00 динара се плаћа при упису
- износ друге, треће и четврте рате је по 23.000,00 динара
За стране држављане износ школарине је 1.000,00 евра у динарској противвредности.

Висина накнаде за полагање пријемног испита за школску 2022/2023. годину износи 3.000,00 динара. 
Уколико кандидат полаже два пријемна испита, висина накнаде за полагање другог пријемног испита износи 2.000,00 динара.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2022/2023. годину