Ценовник за школску 2021/22. 

Школарина за  2020/21. годину је износила:
За држављане Републике Србије: 90.000,00 динара, са могућношћу плаћања у четири рате:

  • I рата 22. 500,00 динара - плаћа се приликом уписа.
  • II рата 22. 500,00 динара - плаћа се у периоду од 10. до 15. јануара
  • III рата 22. 500,00 динара - плаћа се у периоду од 10. до 15. марта
  • IV рата 22. 500,00 динара динара - плаћа се у периоду од 10. до 15. маја

За стране држављане: 1.000 евра, у динарској противвредности
Уплата прве рате школарине може се извршити у Школи приликом уписа, на шалтеру Поште који ће у Школи радити у време пријема докумената и уписа. За уплату у Школи обезбеђени су бесплатни попуњени налози за уплату
Кандидати који врше уплате на другом месту, уплату треба да изврше према следећим подацима
број рачуна: 840-2119666-62
позив на број: 2-000
Прималац: Академија техничко-уметничких студија Београд, Старине Новака 24, Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије,Здравка Челара 16, Београд