Банкарство и пословна информатика 

Студијски програм Банкарство и пословна информатика има за циљ да оспособи студенте за обављање послова у области услужних деластности, које су повезане са финансијама и пословном информатиком.

Знање стечено на студијском програму Банкарство и пословна информатика квалификује дипломце за рад у маркетингу, банкарству, осигурању, ревизији, финансијама, трговини, брокерским кућама, ИТ индустрији, државним институцијама, агенцијама за истраживање тржишта, туризму и хотелијерству, управљању људским ресурсима.

Савладавањем студијског програма Банкарство и пословна информатика, студент стиче способности и може радити као:

  • стручњак за банкарство и финанасије
  • консултант за увођење пословних софтверских решења, консултант у подручју пословне информатике, администратор САП система, експерт у ревизији информационих система
  • стручњак за пословну интелигенцију, истраживач и аналитичар података, администратор података
  • архитекта пословања, аналитичар пословних процеса
  • специјализовани руководилац ИТ пројеката и особље које заузима више позиције у компанијама
  • бизнис ИТ консултант и пројект менаџер у области пословне информатике, пословне трансформације и дигитализације
  • самостални предузетник у подручју дигиталне трансформације и примене информационих технологија у пословању

Дипломирањем, студент стиче звање – струковни пословни информатичар.