Poštansko-logistički sistemi

Svrha studijskog programa Poštansko-logistički sistemi (nastavni plan), koji u različitim oblicima postoji još od 1974. godine jeste da obuči kvalitetne i kompetentne kadrove za rad u savremenom okruženju poštanskog saobraćaja i logističkih sistema. Veoma bitna prednost je da ne postoji sličan obrazovni profil u domenu strukovnih visokoškolskih programa, kako na području zemlje, tako ni na području regiona.

Cilj studijskog programa Poštansko-logistički sistemi je da omogući studentima da, kroz širok spektar predmeta koje izučavaju tokom studija, sagledaju različite metodološke pristupe pri rešavanju inženjerskih problema. Takođe, cilj podrazumeva i primenu stečenih znanja u domenu organizovanja poštanskih i logističkih servisa zahvaljujući detaljnom poznavanju tehnologije, procesa, procedura rada i poslovnog okruženja u kome rade provajderi poštansko-logističkih usluga, potpomognuti veštinama potrebnim da se identifikuju i reše IT problemi.

Takođe, cilj je da tokom studija studenti ovladaju i praktičnim veštinama vezanim za proces opsluživanja, funkcionisanja i kontrolu kvaliteta usluga poštanskih i logističkih operatora uz saradnju sa najznačajnijim predstavnicima sektora.

Oblast poštanske tehnologije:

 • pružanje poštanskih, finansijskih, elektronskih i ostalih usluga u poštanskom saobraćaju;
 • organizacija, upravljanje i kontrola rada u jedinicama poštanske mreže;
 • prikupljanje, obrada i analiza podataka o obimu usluga i tokovima pošiljaka;
 • obuka u savremenoj PostTIS laboratoriji povezanoj na PostTIS/Intranet mrežu JP "Pošta Srbija", koju studenti koriste u redovnoj nastavi;
 • drugi deo praktične obuke studenti realizuju u realnim uslovima u pošti 11108 Beograd 12 u skladu s ugovorom koji je Škola sklopila sa JP "Pošta Srbija".

Oblast logističkih servisa:

 • praćenje i formiranje robnih tokova, usluga organizovanja transporta za treća lica;
 • organizovanje transporta primenom modernih tehnologija kombinovanog transporta, organizovanja i formiranja logističkih lanaca…
 • izbor vozila i odredjivanja itinerera saobraćajnih sredstava.

Posebne pogodnosti?

 • nastava u Školi organizovana je po trimestrima, predmeti imaju logičan redosled, pa studenti postepeno stiču znanja počevši od osnovnih stručnih predmeta pa do predmeta na kojima završavaju svoje usavršavanje u Školi;
 • svi predmeti su podeljeni u grupacije obaveznih i izbornih tako da se studenti u zavisnosti od svojih afiniteta, sposobnosti i interesovanja temeljnije usmeravaju na određenu oblast;
 • posebna pažnja u okviru ovog studijskog programa se posvećuje i sportskim aktivnostima studenata tako da im u tu svrhu na raspolaganju stoje otvoreni i zatvoreni sportski tereni, na kojima se temeljno pripremaju za učešće na različitim sportskim manifestacijama i takmičenjima, od kojih neki imaju već tradicionalni oblik.

Gde se zaposliti posle završetka studija?

JP „Pošta Srbija", privatni operatori i provajderi u oblasti pružanja poštanskih i logističkih servisa…

Stečeno zvanje i nastavak školovanja?

Po završetku studijskog programa Poštansko-logistički sistemi studenti stiču visoko obrazovanje prvog stepena strukovnih studija i zvanje strukovnog inženjera saobraćaja.

Školovanje se može nastaviti na specijalističkim studijama u našoj školi i srodnim fakultetima.