Internet tehnologije

Svrha studijskog programa Internet tehnologije (nastavni plan) je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova u oblastima: računarske mreže, baze podataka, programiranje i web programiranje.

Studijski program Internet tehnologije ima četiri modula koje studenti biraju u skladu sa svojim afinitetima počevši od druge godine studija. Ovi moduli oslikavaju realne, tj. očekivane, potrebe tržišta za različitim tipovima kadrova u oblasti ICT-a. Student bira jedan od sledećih modula: Web programiranje, Administriranje računarskih mreža, Medicinska informatika i Informacione tehnologije.

Shodno tome, nakon studija, studenti se opredeljuju za neko od zanimanja: administrator računarskih mreža, sistem inženjer, administrator baza podataka, programer, web programer. Ovo se postiže studijskim programom, koji ima zajednički deo u trajanju od tri trimestra prve godine, u toku kojeg studenti imaju obavezne predmete iz oblasti računarskih mreža, baza podataka i iz oblasti programiranja. Nakon toga, od druge godine studija student u skadu sa svojim afinitetima bira jedan od četiri izborna modula.

Na svakom od modula studenti imaju izborne predmete iz oblasti kojom se modul bavi, ukoliko žele da se specijalizuju samo za tu oblast. Takođe, mogu odabrati izborne predmete koji pripadaju drugom modulu, što treba da omogući da se steknu i neke kompetencije svojstvene drugom modulu. Time otvaraju potencijalnu mogućnost zaposlenja i u drugoj oblasti, shodno uslovima na našem tržitu rada.

Savladavanjem materije iz odabrane oblasti studenti treba da steknu kompetencije potrebne za obavljanje poslova za koje se školuju, samostalno ili u timu.

Na predmetima iz oblasti računarskih mreža izučavaju se:

 • mrežni protokoli, odnosno pravila za komuniciranje u računarskim mrežama,
 • mrežni uređaji i mrežni operatvni sistemi,
 • planiranje i projektovanje računarskih mreža,
 • bezbednost računarskih mreža,
 • administriranje u računarskim mrežama sa serverskim operativim sistemimima na Linux-u i Windows-u.

Posebna pažnja posvećena je sticanju znanja primenljivih u praksi, što se postiže samostalnim radom studenata u savremenoj i dobro opremljenoj laboratoriji za računarske mreže. Studenti u laboratoriji rade u realnim uslovima: povezuju računarske mreže, konfigurišu mrežne uređaje da bi se postigao optimalan rad mreže i proveravaju i verifikuju rezultate. Na osnovu stečenih znanja, studenti se osposobljavaju za projektovanje lokalnih računarskih mreža u skladu sa konkretnim zahtevima.

U Školi postoji i lokalna Cisco akademija, koju studenti mogu da pohađaju, a koja je usklađena sa redovnom nastavom. Naročito je pogodna za studente koji odluče da se usmere ka oblasti računarskih mreža, jer su u tom slučaju u trenutku kad završavaju Školu osposobljeni i za sticanje CCNA sertifikata.

Na predmetima iz oblasti softverskog inženjerstva studenti uče metode i alate koji se koriste za programiranje web i desktop aplikacija. Na ovim predmetima izučava se:

 • projektovanje i implementacija baza podataka: SQL server, Oracle, MySQL, MS Access,
 • administriranje baza podataka,
 • objektno orijentisano programiranje: .Net framework, C#, Java,
 • web programiranje,
 • dizajn web stranica,
 • multimedijalna grafika i animacija.

S obzirom da je Škola član Microsoft-ove akademske alijanse i da je Microsoft IT Akademija naši studenti mogu besplatno da instaliraju i izučavaju sve Microsoft-ove operativne sisteme i sve alate za programiranje na svojim kućnim računarima. Pored toga, Škola je Oracle Akademija tako da je studentima omogućeno pohađanje pojedinih Oracle kurseva i dobijanje sertifikata iz baza podataka.

Posebnu pogodnost predstavlja to što je nastava u Školi organizovana po trimestrima. Tri godine studija imaju 9 trimestara. Ovim je omogućeno da predmeti imaju logičan redosled tako da studenti postepeno stiču znanja počevši od osnovnih stručnih predmeta pa do predmeta na kojima završavaju svoje usavršavanje u Školi.

Po završetku studijskog programa Internet tehnologije studenti stiču visoko obrazovanje prvog stepena strukovnih studija i zvanje - strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.