Uslovi upisa

Uslovi upisa na osnovne strukovne studije

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija, na svim studijskim programima imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

 

NAČIN IZBORA KANDIDATA

Svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis polažu prijemni ispit iz matematike. Prijemni ispit se polaže u obliku testa.

Prijemni ispit se vrednuje 0 - 60 bodova.

Opšti uspeh u prethodnom obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda srednje škole množi sa dva (maksimum 40 bodova).

Kandidat može biti upisan na budžetsko finansiranje, ako ima najmanje 51 bod na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

Kandidat može biti upisan na samofinansiranje, ako ima najmanje 30 bodova na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i bodova na prijemnom ispitu.

Upis se vrši po redosledu sa rang liste, transparentnom prozivkom, pri kojoj se kandidati opredeljuju za studijski program u zavisnosti od broja preostalih raspoliživih mesta. Kada se popune budžetska mesta na pojedinim studijskim programima, prozivka se nastavlja za preostala mesta na samofinansiranju.