Upis 2013/14. - drugi rok

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u prvu godinu osnovnih studija upisuje 28 studenata koji sami plaćaju školarinu, na sledećim studijskim programima:

 

 

Upis 2013/14 - drugi rok

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Poštanske i bankarske tehnologije

0 10

10

Telekomunikacije

0 18

18

 

Svi važni termini tokom procesa upisa, utvrđeni su Kalendarom upisa

 

Kalendar upisa 2013/14 - osnovne studije (drugi rok)
Prijem dokumenata 2 i 3. septembar od 09:00 do 14:00
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 3. septembar do 20:00
Polaganje prijemnog ispita 5. septembar u 10:00
Preliminarna rang lista 6. septembar do 10:00
Spisak kandidata odustalih od prijemnog ispita 6. septembar do 10:00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi do 9. septembra u 10:00
Saopštavanje rešenja prigovora 9. septembra u 11:00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi do 10. septembra u 11:00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 10. septembra u 12:00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 10. septembra u 13:00
Spisak studenata koji nisu stekli uslove za upis 10. septembra u 13:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

11. septembar od 9:00 do 15:00