Cenovnik za školsku 2017/18

Cena pripremne nastave: 15000,00 din

Cena prijave prijemnog ispita: 3000,00 din


Školarina za  2017/18. godinu iznosi:

  • Za državljane Republike Srbije: 90.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u četiri rate:    I rata 22. 500,00 dinara - plaća se prilikom upisa.

    II rata 22. 500,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. januara

    III rata 22. 500,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. marta

    IV rata 22. 500,00 dinara dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. maja

  • Za strane državljane: 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti

Uplata prve rate školarine može se izvršiti u Školi prilikom upisa, na šalteru Pošte koji će u Školi raditi u vreme prijema dokumenata i upisa. Za uplatu u Školi obezbeđeni su besplatni popunjeni nalozi za uplatu

Kandidati koji vrše uplate na drugom mestu, uplatu treba da izvrše prema sledećim podacima


broj računa: 840-2026666-90

poziv na broj: 11-1-000-00

Primalac: Visoka ICT škola, Beograd