Postupak upisa

Postupak upisa kandidata:

  • Upis traje dva dana. Oba dana vrši se prozivanje kandidata po rednom broju na rang listi, počev od prvog kandidata sa rang liste.
  • Satnica za prozivanje objavljuje se na konačnoj rang listi.
  • Potrebno je da svi kandidati, koji žele da se upišu, budu prisutni na početku termina prozivke.
  • Prozvani kandidati biraju studijski program u zavisnosti od preostalih raspoloživih mesta u tom trenutku. Lista se automatski pomera dok se ne popune sva mesta.
  • Kandidati koji propuste svoj termin, mogu biti prozvani naknadno, u trenutku kada se prijave.Mogućnost izbora studijskog programa zavisi od raspoloživih mesta u tom trenutku.
  • Svi kandidati moraju u trenutku prozivke imati kod sebe sva neophodna dokumenta za upis i novac za uplatu školarine za samofinansirajuće studente. Indeks i ŠV obrasac se kupuju u školi.
  • Uplata školarine može se izvršiti na šalteru Pošte koji će u vreme upisa raditi u Školi. Nakon prozivke, kandidati će imati dovoljno vremena za uplatu školarine i popunjavanje indeksa i ŠV obrazaca.

Svi kandidati mogu računati na organizovanu podršku Škole u toku upisa, kako u informativnom, tako i u tehničkom pogledu (popunjavanje obrazaca, popunjavanje indeksa, snalaženje u školi i sl.).