Upis 2017/18.

07.07. 2017. god.

U periodu od 21. juna do 5. jula sproveden je junski upisni rok na osnovne studije. Na tri studijska programa, ukupno 325 mesta, konkurisalo je 528 kandidata.
Nakon završetka prozivke u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu studija, u Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, za školsku 2017/2018, popunjena su sva konkursom predviđena mesta tako da Visoka ICT škola neće organizovati drugi upisni rok.
Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju.Kalendar upisa za školsku 2017/18. godinu

Prijem dokumenata

21, 22. и 23. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz srednje škole

23. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

28. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 10:00

Preliminarna rang lista kandidata

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijske programe Internet tehnologije i Komunikacione tehnologije

30. juna u 10:00

Kandidati prijavljeni za upis na studijski program Poštansko-logistički sistemi

30. juna u 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 1. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 12:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3. jula u 10:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3. jula u 12:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3. jula u 16:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

3. jula u 16:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

3. jula u 16:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2017/18.godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 325 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 215 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa:

Upis 2017/18.

Studijski program

Broj studenta

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

44

86

130

Poštansko-logistički sistemi

22

43

65

Komunikacione tehnologije

44

86

130

 

Odlukom Vlade, u Školu se mogu upisati na finansiranje iz budžeta:

3 studenta sa invaliditetom
3 pripadnika romske nacionalnosti
3 pripadnika državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini srednju školu završili u inostranstvu.