Upis 2016/17.

15.07. 2016. god.

Upis kandidata je završen. Sva konkursom predviđena mesta su popunjena, tako da Visoka ICT škola neće organizovati drugi upisni rok.
Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju.

06.07. 2016. god.

Nakon završetka prozivke u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu studija u Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, za školsku 2016/2017, preostala su dva slobodna mesta sa statusom samofinansirajućih studenata na studijskom programu Poštanske i bankarske tehnologije.
Na ova mesta se do 12. jula, u periodu od 11 do 14 časova, mogu prijaviti kandidati koji imaju potvrdu sa fakulteta ili visoke škole o položenom prijemnom ispitu iz matematike. Za više informacija o dokumentaciji za upis zainteresovani kandidati mogu se javiti studentskoj službi Visoke ICT škole. Upis kandidata vršiće se u studentskoj službi, 13. jula u periodu od 11 do 14 časova.Kalendar upisa za školsku 2016/17. godinu

Prijem dokumenata

22, 23. и 24. juna od 09:00 do 14:00

Lista prijavljenih kandidata nakon uvaženih prigovora

24. juna do 20:00

Polaganje prijemnog ispita

27. juna i 29. juna u 10:00

Rešenja zadataka sa prijemnog ispita

29. juna u 15.00

Preliminarna rang lista

30. juna do 10:00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

1. jula od 10:00 - 12:00

Saopštavanje rešenja prigovora

1. jula u 14:00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 2. jula u 14:00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

2. jula u 16:00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

2. jula u 17:00

Lista kandidata koji se upisuju na osnovu afirmativne akcije Ministarstva

2. jula u 17:00

Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje

2. jula u 17:00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

4. i 5. jula od 9:00 do 15:00


Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2016/17.godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 290 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 180 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa:

Upis 2016/17.

Studijski program

Broj studenta

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

50

80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30

50

80

Telekomunikacije

30

50

80

 

Česta pitanja kandidata zainteresovanih za upis 2016/17. godine odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj prijavljenih kandidata po studijskim programima i broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.


Statistički podaci sa upisa 2015/16

Studijski program

Broj prijavljenih kandidata

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

317 83.88 62.58

Poštanske i bankarske tehnologije

67 69.30 41.68

Telekomunikacije

69 77.32 50.44

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu.