Upis 2015/16.

Nakon drugog dana upisa kandidata, sva konkursom predviđena mesta su popunjena, tako da Visoka ICT škola neće organizovati drugi upisni rok.

Zahvaljujemo se svim kandidatima na interesovanju.

 

 

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija, školske 2015/16.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2015/16. godini:

  • 110 studenata na finansiranje iz budžeta
  • 180 studenata koji sami plaćaju školarinu

Odlukom Vlade, u Školu se mogu upisati na finansiranje iz budžeta:

  • 3 studenta sa invaliditetom
  • 3 pripadnika romske nacionalnosti
  • 3 pripadnika državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2014/2015. godini srednju školu završili u inostranstvu

Izvod iz uputstva za sprovođenje upisa u vezi državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2014/15. godini srednju školu završili u inostranstvu i upisa pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja možete pogledati ovde.

Upis se vrši na sledećim studijskim programimaStudijski programi

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

50

80

130

Telekomunikacije

30

50

80

Poštanske i bankarske tehnologije

30

50

80

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Prijemni ispit:  polaže se prijemni ispit iz matematike.

Školarina:

  • Za državljane Republike Srbije školarina iznosi 79.500 dinara, sa mogućnošću plaćanja u četiri rate
  • Za strane državljane školarina iznosi 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti

PRVI KONKURSNI ROK

Prijavljivanje kandidata

24, 25. i 26. juna 2015. godine u vremenu od 9-14 časova.

Prijemni ispit iz matematike

29. i 30. juna 2015. godine u 10 časova - kandidati imaju mogućnost izbora jednog od dva navedena termina.

Upis primljenih kandidata će se obaviti 6. i 7. jula prema rasporedu koji će biti objavljen na konačnoj rang listi.

Uslovi za utvrđivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi usklađeni su sa uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje zajedničkog konkursa.


Kalendar upisa za školsku 2015/16. godinu

Prijem dokumenata

24, 25. i 26.juna od 09.00 do 14.00

Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole

26.juna do 20.00

Polaganje prijemnog ispita

29.juna i 30.juna u 10.00

Preliminarna rang lista

1.jula u 10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

do 2.jula u 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

2.jula u 12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

do 3.jula u 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta Škole

3.jula u 16.00

Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa

3.jula u 17.00

Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa

6. i 7.jula od 9.00 do 15.00