Upis 2014/15.

Podaci sa upisa na budžetska mesta 2014/15

Ukupno 348 kandidata rangirano je na jedinstvenoj rang listi. Sva budžetska mesta su popunjena u prvom upisnom roku (ukupno 110, i to 50 na SP Internet tehnologije, 30 na SP Poštanske i bankarske tehnologije i 30 na SP Telekomunikacije) zaključno sa 157 studentom, rangiranim na jedinstvenoj rang listi.

 

Minimalni broj poena neophodan za upis na budžet po studijskim programima za školsku 2014/15

Redni broj studenta na jedinstvenoj rang listi

 

Internet tehnologije

 

84,84

 

 

69

Poeni ostvareni kroz prethodni stepen školovanja

24,84

Poeni ostvareni na prijemnom

60

 

Poštanske i bankarske tehnologije


78,40

 

 

111

Poeni ostvareni kroz prethodni stepen školovanja

34,40

Poeni ostvareni na prijemnom

44

 

Telekomunikacije

 

72,74

 

 

157

Poeni ostvareni kroz prethodni stepen školovanja

26,74

Poeni ostvareni na prijemnom

46

 

Završen prvi upisni rok na osnovne studije

 

Posle drugog dana upisa u prvom upisnom roku popunjena su sva mesta, na svim studijskim programima. Drugi upisni rok u Visokoj ICT školi neće biti organizovan.
Zahvaljujemo svim kandidatima koji su pokazali interesovanje za upis na naše studijske programe.

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u školskoj 2014/15. upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 290 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 180 sa statusom samofinansirajućih studenata, na tri studijska programa:

 

Upis 2014/15

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Internet tehnologije

50 80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30 50

80

Telekomunikacije

30 50

80

 

 

Kalendar upisa 2014/15 - osnovne studije
Prijem dokumenata 02, 03. и 04. jula od 09.00 do 14.00
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 4. jula do 21.00
Polaganje prijemnog ispita 7. jula i 8. jula u 10.00
Rešenja zadataka sa prijemnog ispita 8. jula posle 13.00
Preliminarna rang lista do 9. jula u 10.00
Kandidati koji su odustali od prijemnog ispita do 9. jula u 10.00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi do 10. jula u 10.00
Saopštavanje rešenja prigovora 10. jula u 12.00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi do 11. jula u 12.00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 11. jula u 16.00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 11. jula u 18.00
Kandidati koji nemaju uslov za rangiranje 11. jula u 18.00
Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa 14. i 15. jula od 9.00 do 15.00

 

Napomena uz kalendar upisa:

Prvobitno objavljen kalendar upisa promenjen je na osnovu Odluke Mimistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se prvi konkursni rok za upis studenta u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika školske 2014/15. odloži za sedam dana, imajuči u vidu nedavnu vanrednu situaciju zbog poplava u zemlji. Upis će biti obavljen prema kalendaru usklađenom sa navedenom Odlukom.

 

PODACI SA UPISA 2013/14.

 

Školske 2013/14. godine Visoka ICT škola raspisala je Konkurs za sledeći broj mesta, po studijskim programima:

 

 

Upis 2013/14

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Internet tehnologije

50 80

130

Poštanske i bankarske tehnologije

30 50

80

Telekomunikacije

30 50

80

 

Česta pitanja kandidata zainteresovanih za upis 2014/15. odnose se na podatke o upisu iz prethodne godine. Zbog toga, kao odgovor na ovu vrstu interesovanja, objavljujemo deo statističkih podataka sa poslednjeg upisa - broj prijavljenih kandidata po studijskim programima i broj bodova sa kojim su kandidati upisani na bužet i samofinansiranje na svakom od studijskih programa.

 

Statistički podaci sa upisa 2013/14

Studijski program

Broj prijavljenih kandidata

Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na budžet Broj poena poslednjeg kandidata upisanog na samofinansiranje

Internet tehnologije

214 77.32 30.52

Poštanske i bankarske tehnologije

90 66.9 30.34

Telekomunikacije

92 69.5 31.8

 

Eventualna dopunska pitanja u vezi upisa možete nam uputiti na e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs