PROCEDURA POSLE PROZIVKE

Sala 11
Kandidat koji je prozvan kupuje indeks (400,00 dinara) i dobija ŠV obrasce. Pored navedenog iznosa za kupovinu indeksa, pri upisu nema drugih troškova.
Sala 7
Organizovana podrška u popunjavanju indeksa i ŠV obrazaca.
Salter pošte
Kandidati koji se plasiraju na samofinansiranje, uplatu I rate školarine mogu izvršiti posle prozivke na izdvojenom šalteru pošte koji će u vreme upisa raditi u školi.
Sala 8
Sa popunjenim indeksom, ŠV obrascima i svim potrebnim dokumentima kandidat se upisuje!!!!