Informacije o upisu na osnovne studije 2011/12

 

Kalendar upisa 2011/12 - osnovne studije
Prijem dokumenata 22, 23. i 24. jun od 9:00-14:00h
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 25. jun
Objavljivanje rasporeda polaganja prijemnog ispita 29. jun
Polaganje prijemnog ispita 1. i 2. jul u 10.00
Objavljivanje preliminarne rang liste 3. jul
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi 4. jula od 9:00-14:00
Saopštavanje rešenja prigovora 4. jula u 15:00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi 5. jula od 9.00-15.00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 5. jula do 18.00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 5. jul
Rang lista sa kandidatima koji ne ispunjavaju uslov za rangiranje 5. jul
Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa 7. i 8. jula od 9.00 – 15.00

 

1. PROZIVKA - VAŽNE NAPOMENE

Neophodno je da kandidat koji želi da se upiše bude prisutan na prozivci u terminu koji mu je dodeljen. Prozivka se vrši javno, u sali 12.

2. PROCEDURA POSLE PROZIVKE

 

Upis 2011/12

Studijski program

Broj studenta

Buđžet Samofinansiranje Ukupno

Poštanske i bankarske tehnologije

35 35

70

Internet tehnologije

35 35

70

Telekomunikacije

25 45

70

Medicinska informatika

15 55

70

 

 

Broj studenata na budžetu, po studijskim programima, iznos školarine kao i termini za prijavljivanje kandidata i prijemni ispit utvrđuje se konkursom za svaku školsku godinu. Konkurs za školsku 2011/12

 

Školarina za samofinansirajuće studente za školsku 2011/12 iznosi 75000 dinara za 60 ESPB. Detaljnije...

Kalendar upisa na osnovne studije 2011/12 - drugi upisni rok
Prijem dokumenata 31. avgust,1. i 2.septembar od 9:00-14:00
Lista prijavljenih kandidata sa bodovima iz škole 6. septembar
Polaganje prijemnog ispita 8. septembar 10:00
Objavljivanje preliminarne rang liste 8. septembar 18:00
Rang lista sa kandidatima koji ne ispunjavaju uslov za rangiranje 8. septembar 18:00
Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi 9. septembar 9:00-12:00
Saopštavanje rešenja prigovora 9. septembar 15:00
Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi 10. septembar 9:00-12:00
Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole 12. septembar 13:00
Konačna rang lista sa terminima prozivke i planom upisa 12. septembar 15:00
Upis prema objavljenim terminima prozivke i planu upisa 13. septembar 10:00-13:00