Prijemni ispit

Prijave za pripremnu nastavu za prijemni ispit - 2018/19.

Škola organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike za upis u školsku 2018/19. godinu po ceni od 15.000,00 dinara.U cenu pripremne nastave uračunato je 36 časova nastave (6x6), materijal za vežbanje tokom pripremne nastave i organizacija polaganja probnog prijemnog ispita.

Pripremna nastava se organizuje isključivo subotom (šest puta po šest časova).

Nastava počinje u subotu  12. maja 2018. godine u 9:00.

Uplate se vrše na račun Visoke ICT škole prema podacima:

  • Primalac: Visoka ICT škola, Zdravka Čelara 16, Beograd
  • Svrha uplate: Pripremna nastava iz matematike
  • Broj računa: 840-2026666-90
  • Poziv na broj: 18-000-00

Dokaz o uplati treba dostaviti Školi na prvom času pripremne nastave.

Niže na stranici se možete prijaviti za pripremnu nastavu u periodu od 1. marta do, najkasnije, 5. maja 2018. godine.

Za eventualne dodatne informacije možete se obratiti studentskoj službi Škole na e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs

 

 

Unesite vaše ime i prezime.

Unesite vašu email adresu.

Unesite broj mobilnog telefona.