Prijemni ispit


Pripremna nastavu za prijemni ispit - 2020/21. neće biti održana zbog situacije sa virusom Covid19


Sve informacije u vezi gradiva i prethodnih testova za prijemni ispit mogu naći na linkovima
https://upis.ict.edu.rs/sites/default/files/file/upis_2010-11/matematika... i
https://upis.ict.edu.rs/sites/default/files/file/prijemni_zadaci/Prijemn...Prijave za pripremnu nastavu za prijemni ispit - 2019/20.

Škola organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike za upis u školsku 2019/20. godinu po ceni od 15.000,00 dinara.


U cenu pripremne nastave uračunato je 36 časova nastave (9x4), materijal za vežbanje tokom pripremne nastave i organizacija polaganja probnog prijemnog ispita.

Pripremna nastava se organizuje subotom i nedeljom (devet puta po četiri časa).

Nastava počinje u subotu  18. maja 2019. godine u 9:00 časova, dok se poslednja četiri časa organizuju u subotu, 15. juna 2019. godine.

Uplate se vrše na račun Visoke ICT škole prema podacima:

  • Primalac: Visoka ICT škola, Zdravka Čelara 16, Beograd
  • Svrha uplate: Pripremna nastava iz matematike
  • Broj računa: 840-2026666-90
  • Poziv na broj: 18-000-00

Dokaz o uplati treba dostaviti Školi na prvom času pripremne nastave.

Niže na stranici se možete prijaviti za pripremnu nastavu u periodu od 23. aprila do, najkasnije, 10. maja 2019. godine.

Za eventualne dodatne informacije možete se obratiti studentskoj službi Škole na e-mail: studentska.sluzba@ict.edu.rs

 

 

Unesite vaše ime i prezime.

Unesite vašu email adresu.

Unesite broj mobilnog telefona.